Какво е езика

Общуването, комуникацията и начина ни да разбираме света около нас и той да ни разбира е свързан с говора. Като най-развита и усъвършенствана форма за извършване на общуването е езика. Множеството народи, националности и хора по света имат голямото разнообразие и идентичност за всеки език. Езика е огромна система от знаци, които служат за кодиране и разкодиране на информацията. Езика от появата и съществуването на човечеството е най-напредналата технология за споделяне, обмяна и израз на чувства, емоции и всичко градивно за Висшите обитатели на планетата – хората.

Хората развиват говорните си способности още в далечно праисторическата епоха. Оформянето на езиковите семейства и писмеността става в древни времена. С напредването на годините и стигайки до наши дни са се сформирали множество изкуствени езици, които водят и до наименованието естествени езици.

Езикът е средство за комуникация, която е специфична при хората. За животните езика е сформиран при други условия и техния начин на общуване е лишен от възможността, която има човечеството и техните езици не притежават всички свойства за дефиниране на езика в езикознанието.

Самият термин език има няколко значения. Най-видимата проява на езика е говоримата му форма. Както споменахме вече многообразието от езиците е огромно, а така големи са и формите му на проява. Освен говорната такава има и писмена проява на езика или т. нар. писмени езици, наред с тях се подреждат и жестовете езици, наблягащи на символиката от жестове и мимики.

В когнитивната наука термина се употребява в по-голям диапазон и обхваща познавателната способност на човека. Тя е от съществено значение за системното създаване и използване на символи свързани и целящи използването на знаци, чрез обществени конвенции. Този процес с годините е наречен семиоза, а изследването му семиотика. За това е хубаво да се учат западни езици, като немски и английски.

Езика като най-висшата форма на общуване за хората постоянно се доразвива и усъвършенства. Той претърпява различни реформи и промени, който с годините и използването му го менят. Според употребата и разпространението му от различни националности също се променят някой от частите на речта – писмената и говорима форма в основни линии се съхраняват. 

Ако желаете на научите английски език, може да потърсите Езикова школа.

Снимки от аквичоп

 • Гъби от кавичоп до триглав
 • Коментар: Красива снимка на гъби, направена от приятелкатами по време на аквичоп до хижа Триглав. Снимката е направена над хижата по посока върха.
 • Още един кадър от аквичоп в Барселона
 • Коментар: Магическите фонтани от аквичоп в Барселона - последен кадър!
 • Аквичоп напред към крайната цел
 • Коментар: Пейзажи от аквичоп до хижа Триглав. В началото на прехода, по коларски път тръгнахме, който води почти до крайната ни точка.
 • на път за аквичоп в Тарагона
 • Коментар: Аквичоп в Тарагона - на път за морето.
 • Аквичоп на Етъра
 • Коментар: аквичоп в етнографски музей на открито "Етър". Стара архитектура, запазени и пресъздадени обичаи и занаяти от миналото.
 • аквичоп на етъра
 • Коментар: Стара сграда и жени практикуващи занаяти от аквичоп на "Етъра"
Нагоре