Винтови и двуроторни компресори

В момента от всички видове ротационни машини най-разпространени са винтовите компресори. Техният диапазон на мощност е много широк и покрива между 2 и 700 kw, което ги прави изключително полезни. Те са идеалният избор за приложения, които изискват ниски налягания и голям дебит. При високо ефективен процес адиабатният КПД може да достигне до 85 %.

Те заемат междинно положение между буталните и центробежни компресори в зависимост от диапазона на дебита. Тенденцията за тяхното техническо усъвършенстване и повишаване на максималното им налягане расте непрекъснато. Нещо повече, в много различни приложения те напълно и ефективно заместват буталните машини.

Интересното при тях е, че принципът на действие е известен още от столетия насам. Въпреки това обаче трябва да изминат много години, преди да се създадат необходимите технологични предпоставки за тяхното промишлено производство. Започват да навлизат масово през 40-те години на 20-ти век, като първо се произвеждат безмаслените винтови компресори.

Благодарение на дългия им експлоатационен живот и голямата им надеждност те намират широко приложение. За това спомагат още компактността, както и удобството за пренасяне и монтиране. Ниската им цена също ги прави изключително търсени, което в наши дни не е за подценяване. Освен това могат да се използват със замърсени газове с променлива плътност.

Двуроторните компресори също са много разпространени наред с винтовите. Има ги в многобройните онлайн магазини и рекламни каталози, където пише всичко за тях. Интересът към компресорите е много силен, но днес поне достъпът до всякакъв вид информация не представлява трудност. Главен принос в това отношение има Интернет, който предлага всичко на милионите потребители.

 Комресорите от двуроторен тип имат интересна структура, с която е препоръчително да се запознаете. Винтовете с циклоидно зацепване са разположени плътно в корпуса на компресора, като те са два на брой. Водещият и водимият ротор са съответно с изпъкнали и с вдлъбнати зъби.

Образуват се редица изолирани една от друга работни камери между ротора и кожуха. Камерите се преместват постепенно при въртеливите движения на винтовете от входящата към изходящата страна на машината. Посоката е осова, а входящата страна се нарича още „приемна”. Камерите в отворено положение в приемната страна се запълват с газ, от което се затварят.

Това се дължи на продължаващото въртене, което води и до преместване към изхода. Вследствие намаляването на обема пък газът се сгъстява. Тази наистина интересна и атрактивна структура на двуроторните машини прави интересът към тях много силен, а популяризирането им постоянно. Ако ви предстои да работите в тази сфера, познаването на конструкцията е от първостепенно значение.

Снимки от аквичоп

 • сграда_24
 • Коментар: Аквичоп в Барселона - още една от известните сгради
 • Аквичоп в Лерида - изглед
 • Коментар: Изглед от квартирата на Аквичоп в Лерида.
 • Аквичоп на хотнишки водопад_1
 • Коментар: Хотнишки водопад - основният водопад.
  Зад фотографа има изграден кът за аквичоп, включващ огнище.
 • Магическите фонтани от аквичоп в Барселона
 • Коментар: Магическите фонтани от аквичоп в Барселона - малко остана :-)
 • Аквичоп на Еменски каньон
 • Коментар: Еменски каньон. Нашият пикник.
 • Бар от Аквичоп в Лерида
 • Коментар: Акчиоп в Лерида - бар Лас Вегас
Нагоре