Лесно ли се теглят бързи кредити?

През последните няколко години в България все по-популярно ставата тегленето на бързи кредити, представляващи експресна парична помощ при улеснени условия. Експресни микро заеми в момента масово се отпускат на територията на цялата страна и макар процедурата при отпускането им да има общо с кандидатстването за банков кредит, тя има своите особености и неоспорими предимства.

Бързите кредити и техните плюсове

Процедурата по получаване на бърз паричен заем изисква от заемателят да отдели между няколко минути и част, при това без да го обременява със задължението да събира всевъзможни документи. За да се кандидатства е достатъчно само да се представи лична карта и да се проведе среща с кредитния консултант. Още едно предимство на българските бързи кредити е, че на практика това кредитиране е достъпно за всички прослойки от населението, които по принцип се приемат от банките за рискови – студенти, пенсионери, безработни и др. На процедурата по одобрение на бързия кредит влияние не оказват както доходите на клиента, така и черните петна в кредитната му история. От своя страна фирмите за бързи кредити не полагат особени усилия да изясняват от къде даденият клиент се е сдобил с не особено положителна оценка в ЦКР, за разлика от банките, които в случай на неперфектна история на получените кредити просто отказват да отпуснат исканата сума. Плюс на бързите микро заеми също така се явява възможността за погасяване преди падежа. Самият бърз кредит се отпуска за период максимум до половин година, но може да бъде отпуснат за месец, два, или пък за седмица, в зависимост от това което иска заемателя.

Навярно един от главните моменти, но които акцентират клиентите при теглене на бързи кредити е лихвеният процент. Повечето фирми специализирани в областта на експресното потребителско заемане на пари не обявяват твърда ставка, а диапазон и в последствие при кандидатстването го съобщават на клиента. Както и да бъдат сравнявани обаче, дори и на долната им граница мини заемите са значително по-скъпи от потребителските кредити отпускани от българските банки. Но пък няма много от оскъпяващите банковите кредити допълнителни плащания като таксата кандидатстване и застраховките. Значително по-високите лихви имат своята логика в липсата на стабилен годишен доход предвид кратките срокове, както и повишеният риск от това клиентът да се окаже неплатежоспособен.

Фирмите за бързи кредити

Отпускането на експресни заеми се ползва със засилена популярност сред хората изолирани от банковото кредитиране, или най-общо тези, които поради младостта си, липсата на стабилна работа, не разполагат обезпечение по кредит или други причини не могат да докажат платежоспособност. За да спечелят клиенти в условията на нарастваща почти ежедневно конкуренция фирмите за бързи кредити разработват бонус системи, при които веднъж взелият кредит клиент, който го заплати без просрочия и в срок получава по-добри лихвени условия, по-голям размер на сумата или удължен срок.

Каква сума може да получи кредитоискателя?

При отпусканите бързи кредит в България се забелязва известна териториалност. В големите окръжни градове сумата често достига до 1000 лева, докато в провинцията максималната сума по бърз кредит е максимум 500 – 600 лева. Сумата зависи и от периода, за който се иска. При максималният срок от шест месеца сумата е по-висока. Ако както вече отбелязахме клиентът потребява експресен заем за втори или следващ път то и сумата, която му се предоставя е в горната граница предоставяне от кредитната институция. Тегленето на бързи кредити за по-големи от 1000 суми е икономически необосновани и би се усетило значително по остро от потребителя.

Снимки от аквичоп

 • Преход през скалите_6
 • Коментар: Преход през скалите от Хотнишки водопад. Част от екопътеката.
 • река до Видимското пръскало
 • Коментар: аквичоп до Видимското пръскало - рекичка
 • Паметник на Дряновския манастир
 • Коментар: Паметник в двора на Дряновският манастир от нашият аквичоп тази есен.
 • аквичоп в габрово общината
 • Коментар: Часовниковата кула на Община Габрово, културният дом на заден план в лявата част на аквичоп снимката.
 • в-парка_21
 • Коментар: Аквичоп в Барселона - в парка
 • Сграда от аквичоп в Лерида
 • Коментар: Сграда от Лерида, която Акчиоп засне
Нагоре