Съвети за успешен франчайзинг

Популярността на франчайзинга в световен мащаб показва, че това може да бъде печелившо предприемаческо решение. В същото време обаче много франчайз получатели се провалят в тази си роля, като причините биват най-различни: липса на финансови средства, нежелание да следват франчайзинг стратегията, несъгласие с франчайзингодателя по редица въпроси свързани с развитието на системата, лош мениджмънт и т.н. Често разликата между това да бъдеш успешен и да претърпиш пълно фиаско се дължи именно на детайлите. В настоящата статия ще разгледаме кои са именно тези малки детайли, които отличават победителите от губещите.

На първо място следва да се избере продуктът или услугата, който ще се предоставя и за който ще се закупи франчайзинга. Добра идея е да се наеме консултант или да проведете серия от срещи и разговори с представители на различни франчазинг системи от различни сфери на бизнеса, за да се прецени коя е тази, която най-пълно отговаря на вижданията, желанията и възможностите на бъдещия фрачайзполучател. Сред най-често срещаните грешки в стадия на избора е да се действа прибързано и без достатъчно проучване да се пристъпи към стартиране на бизнеса. Предприемачите решили да стартират своята стопанска дейност на франчайз схема трябва да бъдат реалисти – това не е бърз и лесен начин да се забогатее.

Доколкото все пак живеем в България следва да се има предвид, че и българският франчайзинг е като всичко друго – трябва да се внимава защото често това, което ни се представя не отговаря на истината. За това и при избора на франчайзодател човек не следва да се доверява единствено на интернет и рекламите. По възможност следва да се получи информация от други настоящи и бивши франчайзполучатели на същият франчайзинг за въпроси като са от значение за успеха на съответния бизнес - получавана подкрепа, известност на марката, усилия от страна на франчайзъра да увеличи популярността на предлагания продукт или услуга и др. Малко известен факт е, че една от основните причини за неуспех понякога са самите франчайзодатели, които се разрастват прекалено агресивно или колкото и не разбират напълно смисъла на франчайз сътрудничеството. Също така е добре да се помни, че когато се използват услугите на посредник, същият е много по-заинтересован от комисионната си, а не от това да предостави максимално вярна, коректна и отговаряща на индивидуалността на конкретният франчайзполучател бизнес концепция.

Друг основен момент е изборът на локация за развиване на бизнеса. Често интуицията и предпочитанията на франчайзполучателят водят до погрешен избор доколкото не се разбира добре същността на конкретния бизнес. Винаги е добра идея да се посъветва и внимателно да се изслушат препоръките на франчайзодателя за избора на място на бъдещия бизнес, а по възможност да се предостави този избор именно на специалистите на компанията предоставяща франчайзинга, защото те имат най-ясна представа на какви условия следва да отговаря мястото.

Ключов момент за успеха на един франчайз е качеството на обслужване на клиентите. Често се налага франчайзполучателят да работи повече, да прави допълнителни инвестиции, да работи извънредно, за да задоволи желанията на клиентите. Следва да се провери дали предоставящата франчайзинг компания позволява по-голяма гъвкавост като различно работно време, промоции, инициативи за реклама на местно ниво и т.н. действия, които могат да увеличат оборотите и да направят дадена франчайзинг система успешна и за двете страни.

Франчайзполучателя не може да успее без качествени служители. Тези служители изискат отлично обучение по отношение държането с клиентите и следва да бъдат съответно стимулирани, най-често финансово, за да изпълняват съвестно и професионално вменените им задължения. Контролът на качеството на обслужване е сред най-важните и отговорни задължения на франчайзодателя. От огромно значение е изборът на правилни мениджъри, когато самите франчайзполучатели нямат необходимите управленски умения. Винаги е желателно самият франчайзполучател, независимо, че има обучени служители също да е преминал през фирменото обучение предоставяно от франчайзъра.

При купуване на франчайзинг също така предприемачите трябва да знаят, че спазването на правилата не е просто приумица на техния фрънчайзър, а резултат от дългогодишен опит, често съпроводен с грешки, които са били отстранени, за да се предостави продукт, с минимум недостатъци и голям шанс за успех, ако разбира се доказалата се формула бъда спазвана стриктно.

И накрая трябва да се има предвид една интересна извадка от изследване, според което франчайзполучателите, които лично се ангажират с бизнеса, а не го делегират на мениджъри имат много по-големи шансове за успех. 

Снимки от аквичоп

 • Бар от Аквичоп в Лерида
 • Коментар: Акчиоп в Лерида - бар Лас Вегас
 • Крепоста от високо
 • Коментар: Аквичоп в Лерида - снимка от високо.
 • Аквичоп в библиотеката
 • Коментар: Акчиоп в библиотеката на Лерида
 • Аквичоп по средата на прехода
 • Коментар: Някъде в ляво зад хълмовете остава и връх Ботев, но сме още ниско за да го видим. Пейзаж от аквичоп по пътя към хижа Триглав.
 • аквичоп на Кадемлийско пръскало_4
 • Коментар: Водопада Кадемлийско пръскало в горната си част, от аквичоп в Стара планина. Изключително красив водопад.
 • Учение с въжета
 • Коментар: Учение с въжета и катерене по време на аквичоп. В друга част на района около Дряновски манастир се провеждаше учение и на други хора за провеждане на път с въжета по скалите.
Нагоре