СЕО за бързо и ефективно развитие на бизнеса ви

СЕО или оптимизацията на позиционирането на даден сайт в търсачките е важен момент при изграждането на виртуален магазин или при стартирането на онлайн бизнес. СЕО маркетингът на всяка една виртуална фирма е в основата на нейното правилно развитие и бъдещ успех. Затова и СЕО оптимизацията на сайта трябва да започне още в процеса на неговото изграждане. Програмирането налага тясна връзка с бъдещата СЕО оптимизация т.е. сайтът трябва да бъде „написан” на подходящ език. Все по–бързото развитие на интернет търговията, непрекъснато увеличава навлизането на все повече и повече конкуренти, предлагащи еднакви или сродни продукти и услуги онлайн. Именно тук на преден план излиза необходимостта от СЕО оптимизацията на виртуалния магазин в търсачки като Google, Yahoo, Bing и др.

Колкото на по–предна позиция в търсачките „се класира” виртуалния магазин, толкова по–голям и качествен трафик ще се генерира към него. А подобряването на видимостта на сайта и увеличаването на посещаемостта му ще доведе и до съответен ръст на продажбите. Затова и през последните години все по–широко в Интернет пространството навлезе една сравнително нова професия – СЕО оптимизатор. Нещо повече, търсенето на предлаганите от СЕО оптимизаторите услуги се развива с изпреварващи темпове. За това последните редом с предлагането на услугата СЕО одит на даден сайт, започнаха да предлагат и специфична пакетна услуга под формата на СЕО абонамент.

Това ще рече, че след като веднъж са „одитирали” посещаемостта на вашия виртуален магазин и са подобрили неговата видимост и посещаемост, то СЕО специалистът се ангажира посредством различни средства и техники, да поддържа неговото добро място в търсачките. Предлагания месечен абонамент се поделя на СЕО пакети за малки, средни и големи сайтове, като цената варира в зависимост от броя на оптимизираните уеб страници.

Както вече споменахме по–горе, повишаването на посещаемостта на сайта се постига посредством СЕО оптимизацията, а тя се поделя на вътрешна и външна. Вътрешната оптимизация включва непрекъснато обновяване на съдържанието на сайта посредством текстове с характерни за конкретния бизнес ключови думи, усъвършенстване дизайна на сайта и превръщането му в такъв, че да се харесва от търсачките, уникални и правилно поставени заглавия и подзаглавия, изграждане на карта на сайта. Външната СЕО оптимизация се постига чрез поставяне на връзки към съответния сайт от други сайтове, предлагащи сходен продукт или услуга.

В наши дни СЕО оптимизацията се явява ключов фактор за правилното и ефективно развитие на бизнеса. Тя подобрява рейтинга на сайта, неговото позициониране и индексиране в Google. Което пък от своя страна води до привличане на повече потенциални и реални клиенти.

Снимки от аквичоп

 • Пробуждане от аквичопо на хижа Рай
 • Коментар: Пробуждане от аквичоп в неделя сутринта към 6 часа, закуска на бързо и стягане багажа за Ботев връх.
 • Пейзаж сред облаците
 • Коментар: Аквичоп сред облаците - пейзаж
 • Контузен след аквичоп
 • Коментар: На снимката контузен след злополучен аквичоп. Всъщност това е само учение, и докато ги гледахме, останах с впечатление, че много се забавляваха. :)
 • НАГ Габрово
 • Коментар: Аквичоп в Габрово - Национална Априловска Гимназия.
 • Хубав пейзаж
 • Коментар: Хубав пейзаж от аквичоп към връх Ботев
 • Пейзаж до Кадемслийското пръскало
 • Коментар: Пейзаж от аквичоп до водопада Кадемлийско пръскало. Водопада остава зад нас, а някъде зад хълмовете се намира връх Ботев. Стръмничко е нали? :)
Нагоре