Въведете /вмъкнете/ Вашият текст за да разберете от колко думи и символи се състои.
Броят се и интервалите!
Думи:      Символи: