Метеорите в Гърция – природен феномен със свръх размери

След, като се запознаете със селото Метеори в Гърция у вас ще остане не само онова усещане за величието на пейзажа, паметниците или съкровищницата, колкото чувството за докосване до божествено, неземно и нематериално. Впечатленията не могат да бъдат описани с думи. Това може да стане само с видяното и ако имате малко свободно време за отсядане в имот в Гърция. Нека все пак се постараем да предадем целия микс от красота, които може да съществува на подобно място.

В стремежът да поместим най-съществената черта на Метеорите, Гърция, нека споменем важността на духовното присъствие, което дори историк, учен или специалист не би могъл да предаде, така задоволително и с величествени фрази. Може би с тази задача би се справил велик поет, но тази част ще остане за друг път.

Празнотата се запълва от чистото, безмълвно и непорочно сърце, отвъд мястото, където усилията, ограниченията в пространство и време или определенията имат смисъл. Господства само едно чувство, което не се среща в никой речник. Това усещане притежава всеки християнин и подобно на молитва, изповед или причастие сякаш получава благотворно докосване до Божественото.

Като една нищожна отплата, за всичкото онова дилувиално усещане, което се пробужда у всеки зърнал Метеорите.

Районът на равнината Тесалия някога бил морски залив. В него се вливала река, чиито води водели на север. На мястото, където се вливала реката са концентрирани множество камъни и кал, които реката влачела по течението. Тъкмо на това място се формира и Делтата във вида на конус, който изплува на повърхността на земята след множество земетресения и геоложки явления. Така се образували пукнатините в долината Темпи, а през тях се вливали право в Егейско море. В последствие на атмосферните влияния, скалите се разцепвали, за да постигнат днешната си форма и да образуват скалния феномен Метеорите. Те наброяват повече от хиляда скали с височина над десетки и до четиристотин метра, покривали площ около 40 кв.км.

Съществуват множество теории, как са се формирали скалните образования Метеорите в Гърция. Според друга такава се смята, че някога това била планина, която в процеси на вятър и дъждове, меките глинести и песъчливи основи, които изграждали вътрешността й били откъснати и разделени.

Историята на манастирите на Метеори започнала много преди да се появяват първите отшелници Християни, предполага се, че това било в 20 в. сл. н.е.

В резултат на политически и обществени промени през годините в Тесалия, монасите създали своята общност. В началото те избрали скрити места в основите на скалите, а по-късно се насочили към самите върхове.

Всичко това е само малко късче от историята и теориите за създаването на това феноменално творение на майката природа и човешката ръка. Всеки, който желае да зърне наяве подобно творение може да посети Гърция, да отседне по време на екскурзията, а защо не и да закупи имот в Гърция на адрес:   http://halkidikigreece.estate/index.php/bg/properties/for-sell.

Снимки от аквичоп

 • Изглед над хижа Рай
 • Коментар: хижа Рай далече под нас, на път за Аквичоп до Ботев връх.
 • Аквичоп сред облаците
 • Коментар: Аквичоп сред облаците на път за Ботев връх.
 • Лерида от високо
 • Коментар: Изглед от аквичоп. Лерида от високо, в далечината се вижда гарата.
 • аквичоп в Габрово
 • Коментар: Прочутият паметник на Рачо Ковача, в река Чнтро, от Аквичоп в Габрово.
 • Спасяване след аквичоп
 • Коментар: Учение по спасяване след злополучен аквичоп. Пред пещерата Бачо Киро до дряновки манастир се натъкнахме на учение.
 • Аквичоп напред към крайната цел
 • Коментар: Пейзажи от аквичоп до хижа Триглав. В началото на прехода, по коларски път тръгнахме, който води почти до крайната ни точка.
Нагоре