Метеорите в Гърция – природен феномен със свръх размери

След, като се запознаете със селото Метеори в Гърция у вас ще остане не само онова усещане за величието на пейзажа, паметниците или съкровищницата, колкото чувството за докосване до божествено, неземно и нематериално. Впечатленията не могат да бъдат описани с думи. Това може да стане само с видяното и ако имате малко свободно време за отсядане в имот в Гърция. Нека все пак се постараем да предадем целия микс от красота, които може да съществува на подобно място.

В стремежът да поместим най-съществената черта на Метеорите, Гърция, нека споменем важността на духовното присъствие, което дори историк, учен или специалист не би могъл да предаде, така задоволително и с величествени фрази. Може би с тази задача би се справил велик поет, но тази част ще остане за друг път.

Празнотата се запълва от чистото, безмълвно и непорочно сърце, отвъд мястото, където усилията, ограниченията в пространство и време или определенията имат смисъл. Господства само едно чувство, което не се среща в никой речник. Това усещане притежава всеки християнин и подобно на молитва, изповед или причастие сякаш получава благотворно докосване до Божественото.

Като една нищожна отплата, за всичкото онова дилувиално усещане, което се пробужда у всеки зърнал Метеорите.

Районът на равнината Тесалия някога бил морски залив. В него се вливала река, чиито води водели на север. На мястото, където се вливала реката са концентрирани множество камъни и кал, които реката влачела по течението. Тъкмо на това място се формира и Делтата във вида на конус, който изплува на повърхността на земята след множество земетресения и геоложки явления. Така се образували пукнатините в долината Темпи, а през тях се вливали право в Егейско море. В последствие на атмосферните влияния, скалите се разцепвали, за да постигнат днешната си форма и да образуват скалния феномен Метеорите. Те наброяват повече от хиляда скали с височина над десетки и до четиристотин метра, покривали площ около 40 кв. км.

Съществуват множество теории, как са се формирали скалните образования Метеорите в Гърция. Според друга такава се смята, че някога това била планина, която в процеси на вятър и дъждове, меките глинести и песъчливи основи, които изграждали вътрешността й били откъснати и разделени.

Историята на манастирите на Метеори започнала много преди да се появяват първите отшелници Християни, предполага се, че това било в 20 в. сл. н. е.

В резултат на политически и обществени промени през годините в Тесалия, монасите създали своята общност. В началото те избрали скрити места в основите на скалите, а по-късно се насочили към самите върхове.

Всичко това е само малко късче от историята и теориите за създаването на това феноменално творение на майката природа и човешката ръка. Всеки, който желае да зърне наяве подобно творение може да посети Гърция, да отседне по време на екскурзията, а защо не и да закупи имот в Гърция.

Снимки от аквичоп

 • Интересен пейзаж от аквичоп
 • Коментар: Интересен пейзаж направен от аквичоп на Дряновски манастир и едноименната еко пътека. Манастира се е сгушил между хълмовете прорязани от река и железопътна линия.
 • Аквичоп в Тарагона - заведение на пристана
 • Коментар: Аквичоп в Тарагона - заведение до самият плаж.
 • ледник под Ботев връх
 • Коментар: Аквичоп до Ботев Връх. Ледник под върха, от тук се захранва Райското пръскало.
  Обърнете внимание на черната тениска с логото на Джумла! Wink
 • Аквичоп на крайбрежието на Тарагона
 • Коментар: Аквичоп в Тарагона - снимка от крайбрежието
 • Паметник на Дряновския манастир
 • Коментар: Паметник в двора на Дряновският манастир от нашият аквичоп тази есен.
 • По пътя за Фарера
 • Коментар: По пътя за аквичоп във Фаррера.
Нагоре