Няма строителство без геодезическо заснемане

Дори да сте доста начетени, няма как да сте застраховани, че съществуват непознати области и дейности, за които дори не сте чували – например геодезическо заснемане. Пък и начетеността рядко е достатъчна, за да ви предскаже какво, къде, кога ще ви потрябва. А щом начетеността рядко е достатъчна, то трябва да се чете и чете, защото е съвсем реална заплахата да ви се наложи да разговаряте за области, с които не си говорите на “ти”. Ще попаднете в непозната компания, някой ще рече:

- Правихме вчера геодезическо заснемане на една къща на Попа...

Не върви някак да оглупеете от незнание и да попитате:

- Какво сте правили?

Ще ви емнат, майтапи с айкюто ви ще подхванат, после ще се наложи да четете книги, посветени на геодезията и нейните приложения, и ще дебнете случай да блеснете с новите си познания. Нека ви “успокоя” – крайно несигурно е дали ще се появи такъв случай. Хората са казали: малко в главата да имаш, но навреме да ти се появи.

Тъй че започнете с малкото, запомнете какво представлява прословутото геодезическо заснемане и се позаинтересувайте в кои случаи извършването му е наложително. Като за начало е достатъчно (или поне е добра основа) както за участие в разговор, така и за нормално оправяне в живота.

Все таки, какво представлява тази услуга? Като за първица е нужно да изясним, че тя е основата на всяка предпроектна и предпроектантска дейност. Нито един строителен, архитектурен или устройствен проект не може да започне без прецизно геодезическо заснемане. Всъщност то е едно око, което дава реална представа кое къде се намира, на каква височина, на какво разстояние от дадено нещо и т.н. С други думи, кадърните геодезисти казват безусловно: Ето как стоят нещата! Действайте!

Геодезическо заснемане на имота си се налага да направим, когато се нуждаем от удостоверение по по чл. 52 от ЗКИР (а трябва да знаем, че без подобно удостоверение не можем да се нанесем в имота си). Също така то ще ни трябва, когато станат наложителни някои промени в кадастралната карта - www.precizinjenering.com

Разбира се, съществуват още редица случаи, когато би ни се наложило да потърсим подобна услуга. Но нека оставим нещо да научим и следващия път. Малка е вероятността да попаднем отново в компания, в която някой, хей така – без да го питат, отново ще се изцепи:

- Правихме вчера геодезическо заснемане на една къща край канала.

Вероятността е малка, но не е никаква – обаче ние този път няма да оглупяваме от неговото геодезическо заснемане, а разберем ли, че с това се е занимавал през деня, ще му отвърнем достойно с репликата: “Така ли?”

Снимки от аквичоп

 • Фонтани от аквичоп в Барселона
 • Коментар: Магическите фонтани от аквичоп в Барселона - отново променят цветовете си.
 • сграда_23
 • Коментар: Аквичоп в Барселона - една от известните сгради
 • Поднос с чаши
 • Коментар: Снимка на поднос с изключително красиви чаши в Долмабахче сарай от аквичоп в Истанбул.
 • Аквичоп към Фарера
 • Коментар: Заслужен аквичоп по пътя за Фаррера
 • ледник под Ботев връх
 • Коментар: Аквичоп до Ботев Връх. Ледник под върха, от тук се захранва Райското пръскало.
  Обърнете внимание на черната тениска с логото на Джумла! Wink
 • Кулата на крепостта в Лерида
 • Коментар: акчиоп в Лерида - 2005 годна. Кулата на крепостта - точно в центъра на града, построена върху един хълм.
Нагоре