Извънгабаритен транспорт за превоз на тежки, обемисти и скъпи товари

Със събирателният термин „извънгабаритен транспорт” се обозначават група специални превозни средства (обикновено специални големи камиони, влекачи и ремаркета), използвани за превоз на особено тежки, високи и широки или т.нар. извънгабаритни товари. При нужда товарите се ескортират от конвой.

Превозването на обемисти и тежки извънгабаритни товари е сложна материя. Често такива товари са скъпи строителни или селскостопански машини и техника. За да бъдат доставени невредими и навреме, е необходимо осигуряването на извънгабаритен транспорт. Транспортирането на строителна или селскостопанска техника, която е на колела или вериги, в редица случаи има специални изисквания. Например, ако ремаркето има специални рампи, се спестяват разходи за кранове и подемна техника.

Освен в превоз на насипни товари, суровини и стоки, редица транспортни фирми са се специализирали в превоза на извънгабаритни товари. Ако ви се налага превозването на много големи машини на далечни разстояния може да се обърнете към техните услуги за наемане на извънгабаритен транспорт.

Обичайно предлаганият извънгабаритен транспорт е от и за Европа. Възможна е и следната ситуация, при която се комбинира използването на сухопътен и речен транспорт при превозването на товари с извънгабаритни размери и свръхтегло.

Превозът на извънгабаритни товари е със специален разрешителен режим. При сключване на договор за превоз фирмата, предлагаща услугата извънгабаритен транспорт, трябва да получи разрешително за превоза от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Немаловажна, съпътстваща услуга при предоставянето на извънгабаритен транспорт е предварителното пътно проучване. То е важна част от реалната услуга – транспортиране на извънгабаритен товар. Освен предварително очертан, подходящият маршрут за движение трябва да бъде съгласуван с всички институции, стопанисващи пътната мрежа. А също така трябва да се определят всички препятствия и ограничения по пътя и да се предвидят начини за тяхното преодоляване.

При осъществяването на извънгабаритен транспорт се разрешава движението на извънгабаритно ППС само след заплащане на съответната дължимата такса и след издаване на разрешително. Всяко издадено разрешително се съгласува със съответната служба за контрол при МВР. При определени условия органите, които издават разрешителното за извършване на извънгабаритен транспорт, е възможно да изискват един, два или повече съпровождащи автомобила. Например в случаите, когато превозното средство, извършващо подобна услуга, е с обща маса, която надвишава 60 тона, е необходимо осигуряването на съпровождащ ескорт.

Говорейки за международен извънгабаритен транспорт, обикновено транспортната фирма, която го осигурява, предлага и пакет от съпътстващи услуги, който освен получаване на необходимите разрешителни включва и монтажни операции, складиране, чартиране на морски и речни кораби, митническо оформяне и ред други.

Тъй като всеки голям товар има своите специфични характеристики, то обикновено фирмите за извънгабаритен транспорт разработват за всеки клиент индивидуални решения и калкулират индивидуална цена - www.frachtimpex.com/bg/izvangabariten-transport.html

Снимки от аквичоп

 • Динамика във Фарера
 • Коментар: аквичоп във Фаррера - динамика
 • Кулата на крепостта в Лерида
 • Коментар: акчиоп в Лерида - 2005 годна. Кулата на крепостта - точно в центъра на града, построена върху един хълм.
 • Аквичоп в Лерида библиотеката
 • Коментар: Аквичоп в библиотеката, дори се виждам малко и аз :)
 • аквичоп до Видимското пръскало
 • Коментар: аквичоп до Видимското пръскало - водопада приближен
 • Янтра в далечината
 • Коментар: Аквичоп по хълмовете на село Янтра, Област Габрово
 • ледник под Ботев връх
 • Коментар: Аквичоп до Ботев Връх. Ледник под върха, от тук се захранва Райското пръскало.
  Обърнете внимание на черната тениска с логото на Джумла! Wink
Нагоре