Извънгабаритен транспорт за превоз на тежки, обемисти и скъпи товари

Със събирателният термин „извънгабаритен транспорт” се обозначават група специални превозни средства (обикновено специални големи камиони, влекачи и ремаркета), използвани за превоз на особено тежки, високи и широки или т.нар. извънгабаритни товари. При нужда товарите се ескортират от конвой.

Превозването на обемисти и тежки извънгабаритни товари е сложна материя. Често такива товари са скъпи строителни или селскостопански машини и техника. За да бъдат доставени невредими и навреме, е необходимо осигуряването на извънгабаритен транспорт. Транспортирането на строителна или селскостопанска техника, която е на колела или вериги, в редица случаи има специални изисквания. Например, ако ремаркето има специални рампи, се спестяват разходи за кранове и подемна техника.

Освен в превоз на насипни товари, суровини и стоки, редица транспортни фирми са се специализирали в превоза на извънгабаритни товари. Ако ви се налага превозването на много големи машини на далечни разстояния може да се обърнете към техните услуги за наемане на извънгабаритен транспорт.

Обичайно предлаганият извънгабаритен транспорт е от и за Европа. Възможна е и следната ситуация, при която се комбинира използването на сухопътен и речен транспорт при превозването на товари с извънгабаритни размери и свръх тегло.

Превозът на извънгабаритни товари е със специален разрешителен режим. При сключване на договор за превоз фирмата, предлагаща услугата извънгабаритен транспорт, трябва да получи разрешително за превоза от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Немаловажна, съпътстваща услуга при предоставянето на извънгабаритен транспорт е предварителното пътно проучване. То е важна част от реалната услуга – транспортиране на извънгабаритен товар. Освен предварително очертан, подходящият маршрут за движение трябва да бъде съгласуван с всички институции, стопанисващи пътната мрежа. А също така трябва да се определят всички препятствия и ограничения по пътя и да се предвидят начини за тяхното преодоляване.

При осъществяването на извънгабаритен транспорт се разрешава движението на извънгабаритно ППС само след заплащане на съответната дължимата такса и след издаване на разрешително. Всяко издадено разрешително се съгласува със съответната служба за контрол при МВР. При определени условия органите, които издават разрешителното за извършване на извънгабаритен транспорт, е възможно да изискват един, два или повече съпровождащи автомобила. Например в случаите, когато превозното средство, извършващо подобна услуга, е с обща маса, която надвишава 60 тона, е необходимо осигуряването на съпровождащ ескорт.

Говорейки за международен извънгабаритен транспорт, обикновено транспортната фирма, която го осигурява, предлага и пакет от съпътстващи услуги, който освен получаване на необходимите разрешителни включва и монтажни операции, складиране, чартиране на морски и речни кораби, митническо оформяне и ред други.

Тъй като всеки голям товар има своите специфични характеристики, то обикновено фирмите за извънгабаритен транспорт разработват за всеки клиент индивидуални решения и калкулират индивидуална цена.

Снимки от аквичоп

 • Църквата в село Янтра
 • Коментар: Аквичоп и туризъм. Църквата в с. Янтра
 • Червени боровинки
 • Коментар: Червени боровинки - снимка по време на аквичоп до хижа Триглав в близост до водопада Кадемлийско пръскало.
 • Еменски каньон - водопада
 • Коментар: Еменски каньон - водопада
 • Аквичоп сред облаците
 • Коментар: Аквичоп сред облаците - вече над 2000 метра надморка височина.
 • Аквичоп в библиотеката
 • Коментар: Акчиоп в библиотеката на Лерида
 • Аквичоп до Капалачърши
 • Коментар: Аквичоп до прочутият закрит пазар в Истанбул - Капалъчарши. На снимката се виждат и множеството посетители на пазара.
Нагоре