Паркинг скоби като наказателно средство или съоръжение, гарантиращо удобството ви

Понятието паркинг скоби извиква различни асоциации. За небрежните и невнимателни шофьори, пострадали от поставянето на паркинг скоби и задържането на автомобила им, това е меко казано неприятно преживяване, свързано с време, нерви и не на последно място – със солена глоба. За предвидливите, ценящи времето си шофьори пък, така наречените паркинг скоби са удобно и функционално механично съоръжение, гарантиращо, че закупеното от тях паркомясто ще бъде винаги свободно и на тяхно разположение. Вероятно употребата на едно и също наименование за две различни по своето предназначение и устройство съоръжения е предизвикано от тяхната форма, наподобяваща скоба.

И за лаиците вече стана ясно, че понятието паркинг скоби крие две коренно различни значения и употребата на двете е коренно различна. Тяхната форма и начин на поставяне също са различни според предназначението им. Техническото средство паркинг скоби представлява просто по устройство съоръжение, което се поставя на предните гуми на автомобила и ги блокира. В този случай автомобилът не може да бъде „подкаран”, докато средството паркинг скоби не бъде отстранено от упълномощените за това органи. Обикновено то се налага като санкция на водачите, позволили си да паркират на неразрешени за тази цел места или пък „забравили” да заплатят такса престой. Поставят се по такъв начин, че не нанасят вреда на автомобила, а за неговата цялост и добро техническо състояние отговорност по презумпция носи водачът на „задържаното” МПС. След извикване на компетентните органи и заплащане на съответната финансова санкция, наказателното средство се сваля и то остава на разположение за следващия случай. Т.е. то се използва многократно като наказателно средство за небрежните или безотговорни шофьори.

Във втория случай техническото средство паркинг скоби представлява механично съоръжение, обикновено метално, просто устроено и оранжево на цвят, монтиращо се с анкерни болтове в асфалт или бетон, чиято основна цел е да пази паркомястото свободно и винаги на разположение на неговия собственик. Тази мярка, макар и малко крайна, е особено популярна през последните години, наложена от постоянно нарастващия брой автомобили и натоварения трафик в големите градове. Познати още като стопери, блокери, предпазители и т.н., тази разновидност на паркинг скоби може да бъде закупена както от специализираните магазини, така и онлайн. Едновременно с поръчката на съоръжението можете да си поръчате и неговия монтаж. Този вид паркинг скоби също има своите разновидности. Те могат да бъдат проста метална скоба или скоба със сложно устройство, управляващо се от разстояние с помощта на дистанционно управление. Изборът на последните е много сполучлив и макар и по-скъп, той е широко ценен от по-„мързеливите” шофьори.

С паркинг скоби с дистанционно управление се спестява ценно време и усилия за прибиране вкъщи, като дори не е нужно водачът да слиза от автомобила.

Снимки от аквичоп

 • Кулата на крепостта в Лерида
 • Коментар: акчиоп в Лерида - 2005 годна. Кулата на крепостта - точно в центъра на града, построена върху един хълм.
 • Аквичоп в Лерида библиотеката
 • Коментар: Аквичоп в библиотеката, дори се виждам малко и аз :)
 • Хижа Рай и палатката ни за аквичоп
 • Коментар: Аквичоп на хижа Рай 23-24 юли 2011 година. Червената палатка е нашето аквичоп обежище :)
 • сграда_23
 • Коментар: Аквичоп в Барселона - една от известните сгради
 • аквичоп на Кадемлийско пръскало_4
 • Коментар: Водопада Кадемлийско пръскало в горната си част, от аквичоп в Стара планина. Изключително красив водопад.
 • Преход през скалите_6
 • Коментар: Преход през скалите от Хотнишки водопад. Част от екопътеката.
Нагоре