Какво трябва да знаем за процеса фумигация

При процеса фумигация вредителите се унищожават чрез използването на газообразни пестициди. Според много специалисти този метод на дезинсекция е един от най- успешните.

При фумигация се прилагат отровни газове или пари. Също така има специалисти, които използват твърди вещества, които образуват отровни пари при разлагане. Тези вещества могат да унищожат всякакви видове вредители.

Друг много известнен метод за дезинсекция чрез химични вещества е пулверизацията. При пулверизацията се разпръскват отровни вещества, които убиват насекомите. Въпреки това за по- големи помещения специалисти препоръчват да се извърши фумигация.

За да бъде ефективна една фумигация е добре да се използват отровни вещества в газообразно състояние. По този начин веществата се разпръскват във въздуха и проникват по-лесно в дихателната система на вредителите.

За да се постигне желаната цел при фумигация трябва да се имат в предвид фактори като: вид на вредителя, температура и влажност. Тези фактори влияят на процеса и определят до колко тя ще бъде успешна.

Температурата е от основно значение за живота на вредителя, затова тя има най- голямо значение при фумигацията. При по-висока температура дишането е по-интензивно и затова ефектът може да се постигне с по-малки дози.

При фумигация специалистите използват фосфороводородни препарати, чиито основна съставка е метален фосфид. Тези препарати се предлагат във вид на таблети, плочи или пакети.

Процесът фумигация може да унищожи всякакъв вид вредители, но колко ще трае нейната ефективност зависи от много фактори. Истината е, че при фумигация може да има трайно действие само тогава, когато се поддържа добра хигиена.

В определени области да се извърши фумигация е задължително. Например при корабите, използвани за търговски цели, е недопустимо да не бъде извършена фумигация.

Обикновено процедурите за унищожаване на вредители са подходящи за всякакви помещения. Но тъй като при фумигация се използват газообразни химикали, тя не е подходяща за дезинсекция на помещения.

Веществата, които се използват при фумигация, са силно отровни и убиват всякакъв вид вредители. Но те не могат да навредят на човека или животни. Въпреки това е добре да няма хора по време на процеса.

Обикновено една фумигация преминава през няколко основни стъпки. Първо помещението се изолира така, че вредните вещества да не излизат извън помещението. Помещението трябва да остане запечатено за по-дълго време, за да може въпросната фумигация да е ефективна.

След като приключи процесът на фумигация, помещението трябва да се проветри добре от останали вредни вещества, за да не навредят на хората. Ако всички тези стъпки са изпълнени правилно, извършената фумигация ще бъде успешна. Тъй че, запомнете – когато се налага да се извърши фумигация на вашето помещение, винаги се доверявайте на специалисти.

Снимки от аквичоп

 • малък-водопад_10
 • Коментар: Хотнишки водопад - малък водопад, преди основиято голям.
 • аквичоп в Габрово - фонтани
 • Коментар: Аквичоп в Габрово - фонтаните на площада пред Община Габрово, на заден план "Културният дом".
 • Райското пръскало
 • Коментар: Райското пръскало от Аквичоп ми до хижа Рай през месец юли 2011г.
 • Аквичоп в Барселона_14
 • Коментар: Аквичоп в Барселона - край морето.
 • Аквичоп до Тарагона - кеят
 • Коментар: Аквичоп в Тарагона - кеят
 • Хижа Триглав
 • Коментар: Сника от скалите над хижата по време на аквичоп до хижа Триглав. Хижата и останалите постройки са някъде допу на поляната. При голямо приближение се забелязва и нашата палатка :)
Нагоре