И фараоните са имали нужда от геодезически услуги

Нещо повече – още в древна Асирия и Вавилон властимащите са се ползвали при монументалните строежи от геодезически услуги. Ами по-късно в Египет как си представяте строежа на пирамидите без тях? Макар че в древен Египет геодезически услуги са се ползвали най-вече за „препарцелиране” на земите след разливите на река Нил. Ето защо Египет се счита за люлка на геодезията и геодезическите услуги.

За геодезически услуги в новата история на България най-много се говореше, когато в края на миналия век започна връщането на земеделските земи на техните исконни собственици. От геодезически услуги имаха нужди и тези, които оспорваха някои нередности в кадастралните планове. Тоталната незаинтересованост в предишни години към собствеността беше изместена от преследване на собствения интерес, който не би бил защитен без използването на геодезически услуги.

Бумът на строителство в големите градове и край морето в началото на новия век също предопредели бум в използването на геодезически услуги. Усвояването на нови терени – и в градовете, и в районите край морето, в зимните курорти, изискваха много геодезичедси услуги – като се започне от геодезическото заснемане и се завърши с промени в кадастралните планове на различни земи.

Едни от най-търсените геодезически услуги са свързани с кадастъра. Причината е, че в тази област България не е сред отличниците в Европа и тепърва има да се уточняват много неща. Безспорен хит в геодезическите услуги е изготвянето на скица на поземлен имот или сграда. Прието е да се счита, че за тази услуга са необходими около 3-4 дена /ако се касае за застроена територия/. Толкова време е необходимо и ако скицата е за земеделски земи и гори.

Около месец ще трябва да чакате, ако поискате друга от най-популярните геодезически услуги – изготвяне и нанасяне на промяна в кадастрална карта, свързана с промяна на граници или нанасяне на нови сгради. Много актуални са и геодезическите услуги, свързани с делби на поземлени имоти. Връщането на земите в ръцете на собствениците отвори много работа на геодезистите и възроди наново геодезическите услуги.

По време на големия бум в строителството в големите градове и край морето имаше нужда и от друг вид геодезически услуги. Необходимо беше да се измерва обемът на изкопи и насипи – работа, която геодезистите извършват с лекота и прецизност.

Наваксването в строителството на пътища и магистрали отново породи нужда от геодезически услуги. Магистралите имат нужда от точно оразмеряване, но къде по-приятно е за специалистите да извършат геодезическо заснемане на криволичещ път, минаващ над урви и „гмуркащ” се под земята, минавайки през тунели. И по-доходно, разбира се.

Днес у нас същестуват доста фирми, разпръснати из цялата страна, които предлагат геодезически услуги. Свиването на икономиката ограничи тъсенето на геодезически услуги и ожесточи конкуренцията между субектите, които ги предлагат. Големите играчи на терена обаче, които предлагат геодезически услуги - www.precizinjenering.com, с цената на всичко поддържат качество и поносима цена, използвайки опитни специалисти и техника от последно поколение.

Снимки от аквичоп

 • Мост в Истанбул
 • Коментар: Един от прочутите мостове от аквичоп в Истанбул преди две години
 • По върховете
 • Коментар: аквичоп по върховте след Фаррера
 • Камбанарията на Дряновски манастир
 • Коментар: Снимка от аквичоп на Дряновски манастир. На изображението е камбанарията, снимана от мостчето в задната част на манастира.
 • Нощен фонтан от аквичоп в Тарега
 • Коментар: Красивият фонтан - през нощта от аквичоп в Тарега
 • Гъби от кавичоп до триглав
 • Коментар: Красива снимка на гъби, направена от приятелкатами по време на аквичоп до хижа Триглав. Снимката е направена над хижата по посока върха.
 • Магическите фонтани
 • Коментар: Магическите фонтани от аквичоп в Барселона - още един кадър.
Нагоре