И фараоните са имали нужда от геодезически услуги

Нещо повече – още в древна Асирия и Вавилон властимащите са се ползвали при монументалните строежи от геодезически услуги. Ами по-късно в Египет как си представяте строежа на пирамидите без тях? Макар че в древен Египет геодезически услуги са се ползвали най-вече за „препарцелиране” на земите след разливите на река Нил. Ето защо Египет се счита за люлка на геодезията и геодезическите услуги.

За геодезически услуги в новата история на България най-много се говореше, когато в края на миналия век започна връщането на земеделските земи на техните исконни собственици. От геодезически услуги имаха нужди и тези, които оспорваха някои нередности в кадастралните планове. Тоталната незаинтересованост в предишни години към собствеността беше изместена от преследване на собствения интерес, който не би бил защитен без използването на геодезически услуги.

Бумът на строителство в големите градове и край морето в началото на новия век също предопредели бум в използването на геодезически услуги. Усвояването на нови терени – и в градовете, и в районите край морето, в зимните курорти, изискваха много геодезичедси услуги – като се започне от геодезическото заснемане и се завърши с промени в кадастралните планове на различни земи.

Едни от най-търсените геодезически услуги са свързани с кадастъра. Причината е, че в тази област България не е сред отличниците в Европа и тепърва има да се уточняват много неща. Безспорен хит в геодезическите услуги е изготвянето на скица на поземлен имот или сграда. Прието е да се счита, че за тази услуга са необходими около 3-4 дена /ако се касае за застроена територия/. Толкова време е необходимо и ако скицата е за земеделски земи и гори.

Около месец ще трябва да чакате, ако поискате друга от най-популярните геодезически услуги – изготвяне и нанасяне на промяна в кадастрална карта, свързана с промяна на граници или нанасяне на нови сгради. Много актуални са и геодезическите услуги, свързани с делби на поземлени имоти. Връщането на земите в ръцете на собствениците отвори много работа на геодезистите и възроди наново геодезическите услуги.

По време на големия бум в строителството в големите градове и край морето имаше нужда и от друг вид геодезически услуги. Необходимо беше да се измерва обемът на изкопи и насипи – работа, която геодезистите извършват с лекота и прецизност.

Наваксването в строителството на пътища и магистрали отново породи нужда от геодезически услуги. Магистралите имат нужда от точно оразмеряване, но къде по-приятно е за специалистите да извършат геодезическо заснемане на криволичещ път, минаващ над урви и „гмуркащ” се под земята, минавайки през тунели. И по-доходно, разбира се.

Днес у нас същестуват доста фирми, разпръснати из цялата страна, които предлагат геодезически услуги. Свиването на икономиката ограничи тъсенето на геодезически услуги и ожесточи конкуренцията между субектите, които ги предлагат. Големите играчи на терена обаче, които предлагат геодезически услуги - www.precizinjenering.com, с цената на всичко поддържат качество и поносима цена, използвайки опитни специалисти и техника от последно поколение.

Снимки от аквичоп

 • Зелена прелест от аквичоп до Триглав
 • Коментар: Зелен килим се стели пред нас и нагоре, а най-отгоре скалист връх :)
  Незабравими мигове от аквичопа ни до Триглав.
 • Бапското пръскало от аквичоп до Триглав
 • Коментар: Пейзаж от пътят ни до хижа Триглав. В дълечината, едва забележим, е водопада "Бапско пръскало".
 • Аквичоп отново в библиотеката
 • Коментар: Отново акчиоп в библиотеката на Лерида.
 • Магическите фонтани от аквичоп в Барселона
 • Коментар: Магическите фонтани от аквичоп в Барселона
 • Магическите фонтани от аквичоп в Барселона
 • Коментар: Магическите фонтани от аквичоп в Барселона променят цветовете си и силата на струята под съпровода на музика.
 • Стръмни стълби от аквичоп
 • Коментар: Снимка на стръмни стълби от аквичоп на дряновската еко пътека. Стълбите са малко след "сния вир" на обратния склон на железопътната линия.
Нагоре