Адвокат гражданско право

Без да вземаме предвид факта, че всички правни спорове, които е общоприето да се отнасят към гражданско-правните юридическата теория разделя на такива от различни области на гражданското право, по своята същност те остават спорове между гражданско-правни субекти. Списъкът от вероятни гражданско-правни спорове наистина е доста дълъг. Сред тях най-често срещаните са жилищните спорове, семейните, наследствените, споровете за парични и вещни вземания, споровете за нанесени вреди и пропуснати ползи и т.н. Значителен дял заемат също така казусите от гражданското право свързани с правата на потребителите, свързаните с дейността на различни юридически лица.

Не следва да се съгласяваме с масово битуващото в обществото мнение за това, че гражданско-правните спорове имат най-ниска степен правна сложност в сравнение например с наказателните дела. Това далеч не е така. Много по-често разрешаването на даден граждански казус се оказва много по-сложен от осъществяването на защита в наказателно производство. Законодателството, с което трябва да се съобрази даден адвокат, за да разплете успешно даден казус може да бъде закрепено в десетки различни документи. Много от клиентите не вземат предвид, че при казуси от гражданско естество тежестта да се съберат необходимите доказателства пада върху страната и нейния адвокат.

От практиката е видно, че именно гражданско-правните спорове са най-разпространените случаи, по които може да работи даден адвокат. Това въобще не е странно, предвид това, че хората всеки ден влизат в гражданско-правни отношения с други хора по въпроси от договорен, жилищен или семеен характер. При това без конфликтни ситуации няма как да мине. В такива ситуации възниква необходимостта от квалифицираната юридическа помощ предоставяна от адвокатите специализирани в областта на гражданското право, за да бъдат защитени правата и законните интереси на клиента.

Когато даден конфликт вече се е случил единственият правилен подход към потушаването му е обръщането за помощ към професионален юрист специализиран в областта на гражданските спорове. Това до голяма степен може да предпази клиента от проблеми от правно естество. На първо място добрият адвокат по гражданско право може да окаже помощ по отношение събирането на доказателства и изясняване на фактите така, че да има яснота на какво може да се разчита в един бъдещ процес. На второ място на база фактите и доказателствата защитникът ще изгради тактиката за защита на нарушените права. На трето място адвокатът по гражданско право ще разгледа огромен обем нормативни актове и ще помогне правните норми да бъдат използвани в полза на своя клиент. На последно място, но не и по важност, професионалният юрист ще предпази своя подзащитен от вземането на погрешни решения, които могат да струват скъпо.

Снимки от аквичоп

 • Аквичоп от Габрово
 • Коментар: Аквичо на изхода за Севлиево
 • Гората е пред нас
 • Коментар: Гората е пред нас от аквичоп към връх Ботев
 • река до Видимското пръскало
 • Коментар: аквичоп до Видимското пръскало - рекичка
 • Красив пейзаж от аквичоп в Истанбул
 • Коментар: Пейзаж с цветя от аквичоп в азиатската част на Истанбул.
 • Никополис ад Иструм_5
 • Коментар: Останки от Аквичоп до Никополис ад Иструм
 • Фарера
 • Коментар: Пристигане във Фаррера и начало на аквичоп
Нагоре