Регистрация на ЕООД

Най-често започването на малък бизнес става с ограничени лични средства или заеми от близки и приятели. Реално това е и правилния път без излишни рискове, защото статистиката показва че 90 процента от регистрираните фирми фалират до петата година от регистрацията си. Това се дължи на предприемане на рискови действия, които са свързани с големи кредити, наемане на скъпи офиси, купуване на коли на лизинг и други подобни изхвърляния, които после се оказват фатални.

При започване на собствен бизнес и регистрация на фирма, не бива да се започва с кредити и големи заеми, а да се пести от всеки лев в началото и всеки спечелен да се инвестира. Това е правилната форма на успех, особено в ситуация на световна икономическа криза.

Регистрация на ЕООД се прави, когато собственика на фирмата ще бъде само един и целият капитал на фирмата е негов. Необходимо е да се подготвят:

 1. Учредителен акт;
 2. Протокол за решение на едноличния собственик.

Освен тези два основни документа самата регистрация е свързана с подписване и обработка на други документи - регистрация на име на фирмата, създаване на банкова сметка, подаване документи за вписване в Търговския регистър.

За вписване в търговския регистър се изискват:

 • заявление за вписване на обстоятелства за дружество с ограничена отговорност;
 • документи за открита набирателна сметка;
 • копие от платежно нарждане за внесена държавна такса;
 • учредителен акт;
 • протокол за решение на едноличния собственик;
 • заверен нотариално спесимен;
 • декларация по чл. 142 от Търговския закон;
 • декларация, че не сте длъжник.

Най - подходящо е да се подготвят всички документи от фирма, която се занимава непрекъснато с това и е запозната детайлно с всичко. Така ще си спестите доста време и грешки, особено ако не сте се занимавали с обработка на документи. Регистрация на ЕООД от фирма се прави много бързо, не е скъпо и е без рискове от отказ.

Снимки от аквичоп

 • малък-водопад_10
 • Коментар: Хотнишки водопад - малък водопад, преди основиято голям.
 • Желязната църква в Истанбул
 • Коментар: Снимка на "желязната църква" - Свети Стефан, от Аквичоп в Истанбул.
 • Аквичоп до Тарагона - кеят
 • Коментар: Аквичоп в Тарагона - кеят
 • Червени боровинки
 • Коментар: Червени боровинки - снимка по време на аквичоп до хижа Триглав в близост до водопада Кадемлийско пръскало.
 • Връх Ботев
 • Коментар: Снимка на връх Ботев от аквичоп до хижа Триглав. Снимката е направена от скалите над хижа Триглав от разходката до едноименият връх.
 • Съдът в Габрово
 • Коментар: Аквичоп в Габрово - да не стигаш до тук... :)
Нагоре