Регистрация на ЕООД

Най-често започването на малък бизнес става с ограничени лични средства или заеми от близки и приятели. Реално това е и правилния път без излишни рискове, защото статистиката показва че 90 процента от регистрираните фирми фалират до петата година от регистрацията си. Това се дължи на предприемане на рискови действия, които са свързани с големи кредити, наемане на скъпи офиси, купуване на коли на лизинг и други подобни изхвърляния, които после се оказват фатални.

При започване на собствен бизнес и регистрация на фирма, не бива да се започва с кредити и големи заеми, а да се пести от всеки лев в началото и всеки спечелен да се инвестира. Това е правилната форма на успех, особено в ситуация на световна икономическа криза.

Регистрация на ЕООД се прави, когато собственика на фирмата ще бъде само един и целият капитал на фирмата е негов. Необходимо е да се подготвят:

 1. Учредителен акт;
 2. Протокол за решение на едноличния собственик.

Освен тези два основни документа самата регистрация е свързана с подписване и обработка на други документи - регистрация на име на фирмата, създаване на банкова сметка, подаване документи за вписване в Търговския регистър.

За вписване в търговския регистър се изискват:

 • заявление за вписване на обстоятелства за дружество с ограничена отговорност;
 • документи за открита набирателна сметка;
 • копие от платежно нарждане за внесена държавна такса;
 • учредителен акт;
 • протокол за решение на едноличния собственик;
 • заверен нотариално спесимен;
 • декларация по чл. 142 от Търговския закон;
 • декларация, че не сте длъжник.

Най - подходящо е да се подготвят всички документи от фирма, която се занимава непрекъснато с това и е запозната детайлно с всичко. Така ще си спестите доста време и грешки, особено ако не сте се занимавали с обработка на документи. Регистрация на ЕООД от фирма се прави много бързо, не е скъпо и е без рискове от отказ.

Снимки от аквичоп

 • Катерачи
 • Коментар: Учение на катерачи по време на аквичоп. Близак план на катерачите. А някои само си висят май ;)
 • Бапското пръскало от аквичоп до Триглав
 • Коментар: Пейзаж от пътят ни до хижа Триглав. В дълечината, едва забележим, е водопада "Бапско пръскало".
 • аквичоп в Габрово
 • Коментар: Аквичоп в Габрово - кулата на библиотеката. Снимка малко преди обед :)
 • Магическите фонтани от аквичоп в Барселона
 • Коментар: Стълбове от бликаща вода в магическите фонтани по време на аквичоп.
 • Аквичоп до Тарагона - кеят
 • Коментар: Аквичоп в Тарагона - кеят
 • Аквичоп във Фарера
 • Коментар: По път за аквичоп във Фаррера
Нагоре