Проверете компонентите на всяка PPC кампания

PPC кампаниите са област, която е благодатна почва за много изследвания и постоянни промени. Точно заради това се налага да бъде проверявана постоянно. Една от опорните точки на всяка такава акция са ключовите думи. Освен това е задължително да се проверяват рекламите текстове, както и начина, по който те се представят (б.а. performance).

Трябва да се отбележи, че проверката на кампанията не е нещо, което може да се направи за 20 минути. Процесът отнема часове, в зависимост от това колко е обемен вашият профил.

Ключови думи

Винаги ще има нов начин да опишете продуктите или услугите в Pay per click акцията. Вероятно сайтът ви се развива и винаги има нови секции, които се нуждаят от малко реклама. Никога не е излишно да сканирате страницата, за да се уверите, че сте покрили всички ключови думи.
В областта на ключовите фрази за PPC кампании е винаги полезно да се използва някакъв инструмент за помощ при откриване на близките варианти. Той ще ви даде нова перспектива за цялата Pay per click кампания. Най-важното в случая е, че тези думи трябва да са релевантни на контекста на сайта.

В маркетинга успехът се основава на тонове проучвания. Това е и причината да разглеждате внимателно и редовно своя Search Query Report (б.а. доклад за заявките, които потребителите са направили в търсачката, за да се озоват на сайта ви). Трябва да се уверите, че използвате правилните ключови думи за PPC акцията Те трябва да отговарят на поведението на бъдещите ви потребители.

Реклами

Всеки специалист, който се занимава с Pay per click кампании, ще ви каже, че трябва да тествате реклами почти по всяко време. Добре е да разделите текстовете в маркетингови групи. Промотирайте заглавията им. Добра идея е да пробвате по три реклами за всяка група. Данните могат да се преглеждат ежедневно или най-много веднъж в седмицата.
Към рекламния текст трябва да се подхожда много прецизно за всяка PPC кампания. Има изисквания, като например, че не е добра идея да използвате два удивителни знака в рекламния текст. Винаги проверявайте целевата страница. На нея никога не трябва да се показва съобщение за грешка (б.а. error).
Extensions (б.а. разширенията) са много важни за всяка Pay per click акция. Те помагат да се изгради доверие у потребителя. Освен това правилно използваните еxtensions помагат да се завоюва повече пространство за рекламата. Вече се предлага използване на снимка в рекламата. Макар този похват да е все още в период на тестване, има редица проучвания, които показват, че това е чудесен начин да ангажираме повече клиенти.

Представяне (а.к.а. performance)

Можете да мислите за представянето като за междинни резултати от вашата PPC кампания. Те обаче не са необратими. С постоянно наблюдение и въвеждане на необходимите промени, резултатите от акцията могат да се подобрят много. Тук вече се налага да анализирате успеха на ключовите думи за по-продължителен период. Вече можете да си позволите да увеличите наддаванията за думите, които ви носят най-много кликания.

В днешно време има все повече информация, която можете да анализирате за Pay per click кампанията. Това означава, че можете да направите подробно сегментиране на устройствата, които използват вашите потребители. Има много начини да прецизирате наддаването за ключови думи и то най-вече за рекламите, които се появяват на мобилните телефони.

Снимки от аквичоп

 • Никополис ад Иструм_2
 • Коментар: Общ изглед от Аквичоп до Никополис ад Иструм
 • Аквичоп във Фарера - кану-каяк
 • Коментар: Аквичоп във Фаррера - хора се спускат с кану-каяк.
 • По върховете
 • Коментар: аквичоп по върховте след Фаррера
 • Пейзаж до Кадемслийското пръскало
 • Коментар: Пейзаж от аквичоп до водопада Кадемлийско пръскало. Водопада остава зад нас, а някъде зад хълмовете се намира връх Ботев. Стръмничко е нали? :)
 • Камбанарията на Дряновски манастир
 • Коментар: Снимка от аквичоп на Дряновски манастир. На изображението е камбанарията, снимана от мостчето в задната част на манастира.
 • летище за хеликоптери
 • Коментар: аквичоп във Фаррера - летище за хеликоптери
Нагоре