Зъбни имплантати – запазете здравето и блясъка на вашата усмивка

Зъбните имплантати са важни за усмивката. А тя е врата към душевността на личността. Ако някой да ти се усмихне искрено, значи си събудил нещо истинско в него. Винаги има особен блясък в естествената усмивка. И колкото и прозаично да ви звучи, завладяващият вид на усмивката изисква и е свързан със здравия и бляскав вид на зъбите. За възстановяване на този им вид, както и за функционалността на нашата челюст, понякога се налага да прибягваме до зъбните имплантати.

Както всичко в нашето тяло, така и зъбите ни с времето се нуждаят от поддръжка и възстановяване. Нехайството в това отношение винаги води до сериозни проблеми и изразходване на средства, които иначе могат да бъдат спестени. Идва момент, в който профилактичната грижа вече не е достатъчна за доброто функциониране на нашите челюсти и се налага да се предприемат по-радикални мерки. Поставянето на зъбни имплантати позволява на човек да заздрави челюстта си и да възстанови своята дъвкателна способност в случай на нарушения или загуба на естествени зъби.

Изобретател на зъбните имплантати е професор Пер-Ингвар Бренемарк. Той осъществява първата имплантация на титанови имплантати в зъбите на зайци и установява, че титановата камера е плътно вкостена и не може да бъде отстранена. Така Бренемарк открива материал, който притежава свойството да осъществява директна връзка с тъканите на живите организми. Професорът нарича процесът на срастване на материала с костта „остеоинтеграция”.

До поставяне на зъбни имплантати се прибягва в преследване на разнообразни стоматологични цели. Ще се опитаме да опишем някои от най-популярните случаи и ползи от зъбните имплантати.

Особена полза от поставяне на зъбни имплантати има, когато е налице липса на един единствен зъб. Такава липса създава голямо неудобство, защото нарушава зъбната редица. Поставянето на зъбен имплантат в този случай води до нейното лесно възстановяване и до връщане на комфорта в устата. Това прави имплантатът много подходящ, тъй като позволява да бъде избегната необходимостта от изграждане на изкуствен мост, за което се налага да бъдат изпилени съседните два зъба – процедура, която е доста нежелателна, особено в случаите, в които тези зъби са напълно здрави.

Зъбните имплантати служат за заместване и на цяла група зъби. Те се вграждат на мястото на старите и така обновяват ефективността на челюстта. Зъбни имплантати се използват и при пълно обеззъбяване на редицата, тъй като са здрава опора за тоталните протези и осигуряват повече стабилност. В този случай те заместват изцяло липсващите зъби в редицата, заедно с корените. Понякога при поставяне на зъбните имплантати се налага и хирургично изграждане на кост.

Напредъкът на зъбната имплантология дава все по-голяма сигурност на пациентите за крайния резултат. Съвременните зъбни имплантатиhttp://aba-implant.bg/ се приемат безпроблемно от организма и се държат като естествени зъби. Затова стоматолозите успокояват, че е неоснователен страхът от отхвърляне на имплантата от организма. Не бива да забравяме обаче, че както естествените корени на зъбите, така и зъбните имплантати с времето се изхабяват, оголват и разклащат. Това налага тяхната своевременна подмяна. Не бива да има компромиси и колебания за поставяне на зъбни имплантати, защото колкото по-рано прибегнем до това, толкова по-бързо ще възвърнем комфорта в устата си и толкова повече ще намалим риска от загуба на зъбна кост. Нека не щадим сили и не пестим средства за здравето на нашата усмивка – тя ни отваря към света и всичко красиво в него.

Снимки от аквичоп

 • Зимната маркировка на Ботев
 • Коментар: Зимната маркировка на Ботев Връх
 • Крепоста от високо
 • Коментар: Аквичоп в Лерида - снимка от високо.
 • Аквичоп във Фарера
 • Коментар: По път за аквичоп във Фаррера
 • Магическите фонтани от аквичоп в Барселона
 • Коментар: Стълбове от бликаща вода в магическите фонтани по време на аквичоп.
 • Еменски каньон
 • Коментар: Еменски каньон - пейзаж и незабравима гледка
 • Аквичоп на Тарзановата пътека
 • Коментар: Аквичоп на Тарзановата пътека, по пътя за Ботев връх
Нагоре