Съвременна технология за точно измерване на кръвното налягане

Повишеното или пониженото кръвното налягане на човек е един от основните показатели за неговото състояние или развитие на дадено заболяване. Затова прецизното измерване е от изключителна важност. Неправилно получените резултати могат да доведат до негативни последици за човек, например: до излишно приемане на медикаменти, които ще усложнят допълнително състоянието на пациента. От изключителна важност е редовното измерване на кръвното налягане, особено при хора с хипертония или хипотония. Регулярното следене на кръвното налягане реално е невъзможно да бъде извършвано само и единствено от лекар в клиника. Затова, днес аптечният пазар в България предлага редица апарати за измерване на кръвното налягане.

Производителите на медицинска техника предлагат механични, полуавтоматични и автоматични видове апарати, със определени свойства и технологии. Получаването на прецизни и точни резултати от измерване на кръвното налягане е възможно благодарение на няколкократни измервания, поне две. Ако между тях има разлика ≥ 5 мм жив.ст. трябва да се направи допълнително измерване, като средния резултат от последните две се взима за крайно показание.

Компания Microlife с цел качествено и лесно извършване на измерване на кръвното налягане в домашни условия е разработила с помощта на лекари и инженери специална технология – МАМ (Microlife Average Mode). Тази технология представлява специален режим за изчисляване на най-точната стойност на кръвното налягане в резултат на трикратно измерване без да се сваля маншета от ръката и с интервал от 15 секунди между измерванията. За да се измери налягането е достатъчно само едно натискане на бутона и апаратът сам ще направи 3 измервания. След приключване на трикратното измерване, апаратът анализира получените стойности и определя най-точното ниво на кръвното налягане. Ако едно от измерванията е извън позволените рамки, това измерване се смята за неправилно, например, Вие сте движели ръката си по време на измерването. В такъв случай, апаратът извършва допълнително четвърто измерване на кръвното налягане. След това на дисплея се изписва точното показание от направените измервания.

Благодарение на МАМ технологията хората получават изключително прецизни резултати при измерване на кръвното налягане. Освен това, по такъв начин се отстранява влиянието на редица артефакти като недостатъчна почивка, поставяне на маншета или други фактори, свързани с околната среда. Измерването с апарат за кръвно с технология МАМ се извършва средно за около 3 минути. Тази ценна съвременна технология компания Microlife е внедрила в своите модели ВР А100 Plus Trafic, BP A200, BP A200 Afib и др. Прецизното измерване на кръвното налягане с апарат за кръвно с вградена технология МАМ осигурява точни резултати, които от своя страна дават адекватна картина за състоянието на човек.

Снимки от аквичоп

 • Аквичоп към Фарера
 • Коментар: Заслужен аквичоп по пътя за Фаррера
 • Паметник от Аквичоп в Лерида
 • Коментар: Акчиоп в Лерида - отново паметника - в профил :)
 • Катерачи
 • Коментар: Учение на катерачи по време на аквичоп. Близак план на катерачите. А някои само си висят май ;)
 • Стръмни стълби от аквичоп
 • Коментар: Снимка на стръмни стълби от аквичоп на дряновската еко пътека. Стълбите са малко след "сния вир" на обратния склон на железопътната линия.
 • Залез над Триглав
 • Коментар: Залез от аквичоп до хижа Триглав. Скоро и последните лъчи ще се скрият от хоризонта. Започва да се смрачава и застудява. Добре, че сме екипирани и подготвени...
 • Магическите фонтани от аквичоп в Барселона
 • Коментар: Магическите фонтани от аквичоп в Барселона променят цветовете си и силата на струята под съпровода на музика.
Нагоре