Рециклирането на метали като ежедневна отговорност за всяко домакинство

Недостигът на суровини е сред глобалните проблеми, които пораждат търсене на алтернативни решения за извличане на оптималното от всичко.

Когато се появи недостиг, нуждата на човечеството става все по-осезаема, а за това допринасят множество фактори. Нарастване броят на населението, големите пространства, изчерпването на природни ресурси, замърсяването на околната среда – всичко това обяснява термини като "енергийна суровина“ и „екологичен проблем". По този начин човечеството открива все по-алтернативни мерки за третиране на отпадъците. Към тях се отнасят, както събиране, съхраняване, обезвреждане, повторно използване, рециклиране и възстановяване, така и производство на енергия и създаване на материали от рециклираните вече отпадъци.

Рециклирането на черни и цветни метали е полезно не само за природата, чрез пестенето на ресурсите, но и с ползите от разчистване на частни и други помещения, както и изкарване на странични доходи.

Предвид многото неясни термини и въпросите около самият процес по рециклиране, избрахме конкретиката, а тя се свежда в следното:

1.      Рециклиране на метали – е процес при, който след известни преработки на метала и подготовки, той бива раздробяван, преработван, претопяван, след което от него се създават изцяло нови метални плоскости. Последните служат в почти всяка сфера от човешката дейност.

2.      Преработените черни или цветни метали, след процеса на рециклиране се отнасят в групата на стоманени и чугунени отломки. Задължително условие, преди да бъдат пригодени за рециклиране металите е да бъдат пригодени, според нормите за тяхното преработване.

3.      Видовете изисквания и регламенти са посочени в множество класификатори и се отнасят според различни специфики на борси за метали, митнически класификатори, технически условия на преработващи фирми и други. Техните цели и конкретни изисквания са индивидуални към всеки тип метал. Предимно металите с примеси имат по-специфични изисквания.

4.      Основно цветни и черни метали се делят в 13 категории, включващи и техните сплави. Към комбинираните метали се отнасят още алуминий, олово и други.

5.      Скрап на коли, част от рециклирането на метали – вече десетилетие поред и у България се заговори за необходимостта от рециклиране на коли. След като страната ни стана част от ЕС, рециклиращата промишленост и фирмите изкупуващи метали за скрап, отделят все по-голямо внимание над влиянието на околната среда.

6.      Според различното си естество и множеството свойства, както и физическите, химически състави в цветните метали се отнасят като различен рециклируем продукт. Независимо от стойността си всички те изискват своето пестене, а от тук се налага необходимостта от рециклирането им.

7.      Как всяко домакинство може да е от полза за пестенето на природния ресурс – метала - всичко около преработване, рециклиране, транспорт и т.н. в един дълъг процес, какъвто е скрапът на коли има множество позитиви над домакинствата. Водещи мотиви за всеки трябва да са съхраняване на природните ресурси и ограничаване разходването на природата.

8.      Рециклирането на метали като парична облага - наред с всичко споменато до момента, рециклирането на стария автомобил може да донесе стабилен доход на цялото домакинство.

Снимки от аквичоп

 • Хижа Триглав
 • Коментар: Сника от скалите над хижата по време на аквичоп до хижа Триглав. Хижата и останалите постройки са някъде допу на поляната. При голямо приближение се забелязва и нашата палатка :)
 • Табела на сграда
 • Коментар: Ботев връх - табела на сградата.
 • Аквичоп до странни скали
 • Коментар: Аквичоп до странни скали, към връх Ботев.
 • Поднос с чаши
 • Коментар: Снимка на поднос с изключително красиви чаши в Долмабахче сарай от аквичоп в Истанбул.
 • аквичоп в Габрово
 • Коментар: Прочутият паметник на Рачо Ковача, в река Чнтро, от Аквичоп в Габрово.
 • Аквичоп в Барселона_15
 • Коментар: Пейзаж край морето от Аквичоп в Барселона
Нагоре