Как се предава стара кола за рециклиране

За миналите вече по пътя свързан с покупка на нов автомобил и подмяната на стария е известно, че да се освободят от непотребното МПС може да стане по два начина.

Единият е препродаването му на друг собственик, който да го използва още години наред. Това обаче е възможно, ако колата е в състояние да се движи и да е от полза на притежателя си. Когато обаче старият автомобил не функционира, някои от скъпите му части са повредени непоправимо и налагат замяна с нови. В случаите, в които МПС-то е претърпяло катастрофа, природно бедствие, ръжда и други. В тези моменти, както и в още някои подобни старите коли се отписват от движение, а причината най-често е, свързана с ремонти, които струват много по-скъпо от покупка на друга кола.

Днес навсякъде по света, а вече и у нас, масови се предлагат такива услуги – изкупуване на стари коли за скрап.

Стъпките за предаване на стар автомобил се свеждат до няколко основни те са:

 1. Дергистрация в КАТ – изисква се единствено големия талон на колата и няколко часа бавене, минавайки по всички процедури свързани с отписването в КАТ. Често и много фирми изкупуващи коли за скрап извършват тази дейност, с цел да облекчат клиентите си.
 2. Транспортиране на МПС до пункт за изкупуване на стари железа – тук отново им два варианта – единият е собственика на МПС сам да транспортира колата до пункт, в случаи, че тя се движи на собствен ход. Другият е свързан с транспорт на специална кола с колесник. Това се налага, когато старото МПС е силно увредено и придвижването му по естествен начин е напълно невъзможно. 

Какви въпроси свързани с предаване на стара кола за скрап могат да изникнат още:

 1. Много хора се питат има ли значение, какво е МПС-то и отговора е няма значение. Щом колата е метална, неработеща, марка, модел, големина, година на производство са без значение.
 2. Налага ли се предварителна подготовка на стара кола преди предаване за скрап – не се налага. Често от фирмата изкупуваща метали извършват всичко необходимо.
 3. Какви са сумите изплащани за скрап на метали – всичко е свързано с фирмата изкупуваща стари коли, а цената се определя от тежестта на желязото.

Процес около преработване на стари коли:

 1. Преработването на стари коли за скрап започва с предаване и контрол на оторизирани за целта места. В пунктовете за предаване на стари автомобили се извършва сертифициране, а на по-късен етап всички процеси от отписване на автомобила от движение до подготовка за преработка на старото желязо.
 2. След приемане на старите коли за скрап се отстраняват основни част от тях, които не съдържат метали. Такива са въздушни възглавници, седалки, стъкла, акумулатор. Източват се всички горивни течности, сред които фреон, антифриз, спирачна течност, масла и т.н. Отделните течности биват сортирани в специални съдове. Те също биват преработвани в заводи за рециклиране.
 3. Последяващият етап от рециклирането е свързан с демонтаж на части, които в последствие могат да се употребяват наново. Към такива остатъчни части се отнасят двигател, моторни и други.
 4. В преработване на стари коли има и ценни метали, които се отделят от основните железа и биват преработвани, рециклирани в отделен цикъл.
 5. Всички оставащи части от старата кола се транспортират за последяващи обработки в конкретните заводи, занимаващи се с това. Там колите се нарязват за скрап и биват сортирани. Части като текстил, пластмаси и метали се използват повторно след преработките.

Снимки от аквичоп

 • Съдът в Габрово
 • Коментар: Аквичоп в Габрово - да не стигаш до тук... :)
 • Фонтан от аквичоп в Тарега
 • Коментар: Красив фонтан от аквичоп в Тарега
 • Ботев връх
 • Коментар: Снимка за спомен от Аквичоп до Ботев Връх.
 • Аквичоп в Барселона_14
 • Коментар: Аквичоп в Барселона - край морето.
 • Аквичоп в Лерида - паметник с цигара
 • Коментар: Паметник с цигара в уста, от акчиопа в Лерида
 • Камбанарията на Дряновски манастир
 • Коментар: Снимка от аквичоп на Дряновски манастир. На изображението е камбанарията, снимана от мостчето в задната част на манастира.
Нагоре