Анатомия на импулсното захранване

Системата, която осигурява протичането на ток във вашия компютър, се нарича импулсно захранване. На първо място трябва да се изясни, че съществуват два вида системи, по които може да протича електричество. Това са линейните и импулсните. За да разберем разликите и приликите между двете, трябва да изясним техните характеристики. Няма как да стане ясно какво представлява единия вид, без да уточним разликата с другия.

Линейно захранване

Линейните системи работят, като намаляват напрежението по електрическата верига. Източникът на захранване вкарва електричеството във веригата при напрежения от 127V до 220V. Благодарение на трансформатора в системата по веригата то достига до 12V. Този нисък волтаж е все още променлив ток. Последващата корекция се прави от двойка диоди, които трансформират променливия 12-волтов ток в пулсиращ волтаж. Следващата стъпка е свързана с филтриране, което се извършва от капацитатор. Той превръща пулсиращия волтаж в почти прав ток. Това е необходимост, за да може електричеството да бъде използвано. След това енергията е изцяло с качествата и параметрите на прав ток.

Тези линейни системи работят много добре за някои уреди, които имат изисквания за ниско напрежение по веригата. Такива са някои видове телефонни апарати и конзоли за игри. Все пак има много уреди, за които по-подходящо би било използването на импулсно захранване.

За какво се използва импулсното захранване?

Това устройство се употребява често на места, където се изисква по-лека система от линейната. Понякога тя се оказва и прекалено мощна. Използването на линейна система в компютрите, а не на импулсно захранване, е много лоша идея.

Системите, които използват импулсно захранване, са изградени така, че да отговарят на моментната нужда от енергия във веригата. С други думи това устройство може да се пренастройва самостоятелно, в зависимост от потреблението на електроуреда. Това е и едно от най-големите му предимства. Когато вашият компютър не се нуждае от много енергия, импулсното захранване се самонастройва да доставя по-малко електричество. Това означава, че всички елементи в електрическата система на това устройство използват по-малко енергия. Така се отделя и по-малко топлина, което е другото голямо предимство на тези токозахранвания.

Тук може да се направи и сравнение с линейните системи. Те са проектирани да доставят максимално количество енергия. Този процес продължава, дори и елементите по веригата да нямат големи изисквания за захранване. Това означава, че всичко във веригата работи на пълни обороти, дори да не е необходимо. Това е и причината да се отделя повече топлина при работа.

Какво контролира импулсното захранване?

Това устройство се контролира от честотата. Когато електричеството попадне във верига с такова токозахранване, то има много висока честота. Преди да достигне до трансформатора, то има стойности от 50 – 60 kHz. След като стойността на честотата падне, електричеството преминава и през кондензатора. Там числото на честотата намалява още повече.

Примери за импулсно захранване

Заради големите си предимства такива устройства се използват в много електроуреди в ежедневието. На първо място, както вече стана ясно, те могат да бъдат намерени в персоналните компютри. Също така това е система на захранване, която използва се използва и във видеоплейърите. Много е важно да се отбележи, че двата типа захранване, за които се спомена в този материал, са изключително сложни системи. 

Снимки от аквичоп

 • Паметник от Аквичоп в Лерида
 • Коментар: Акчиоп в Лерида - отново паметника - в профил :)
 • аквичоп в габрово изглед
 • Коментар: Още един аквичоп изглед от Габрово - Гарата. На заден план - телевизионата кула в местността "Градище".
 • От високо
 • Коментар: Аквичоп сред облаците, доста е високо. Smile
 • Райското пръскало
 • Коментар: Райското пръскало от Аквичоп ми до хижа Рай през месец юли 2011г.
 • Аквичоп до Тарагона - кеят
 • Коментар: Аквичоп в Тарагона - кеят
 • Камбанарията на Дряновски манастир
 • Коментар: Снимка от аквичоп на Дряновски манастир. На изображението е камбанарията, снимана от мостчето в задната част на манастира.
Нагоре