Превключватели – надеждни електромеханични устройства за защита на всяка електрическа инсталация

Електрическата инсталация днес е навсякъде. Всяка обществена, жилищна или производствена сграда има своя електрическа инсталация. Електроинсталациите биват от различен тип, в зависимост от мощността на подаваната електроенергия и в зависимост от вида консуматори на ток. Никоя електрическа инсталация обаче не е застрахована от аварии. Авариите най-често се изразяват в поява на късо съединение вследствие на претоварване на определена електрическа верига или под влияние на външни фактори като неблагоприятни атмосферни условия.

За защита на електрическите инсталации от токов удар се използват електротехнически устройства, които могат да бъдат различни, но с едно предназначени – да свързват или прекъсват една електрическа верига. Такива устройства са така наречените прекъсвачи. Те могат да бъдат обикновени електрически ключове или превключватели, които се обслужват ръчно. Има и автоматични превключватели, които автоматично прекъсват една електрическа верига, като се задействат от друга електрическа верига. Такива автоматични превключватели се наричат релета.

В бита най-разпространени са ръчните превключватели. Те представляват добре познатият ни ключ за осветление например. Действието на тези превключватели не трябва да променя параметрите на една електрическа верига, която те обслужват. Тези превключватели представляват ръчно електромеханично устройство, което включва или изключва електрическия контакт. Днес ръчните превключватели обслужват електрическите инсталации с по-ниско напрежение. Такива са обикновено инсталациите, захранващи осветлението и електроуредите във всяка сграда и дом. Във всяка стая на една жилище, офис или сграда има превключватели, които отговарят за работата на съответния токов кръг от електрическата верига. Така чрез електрическите превключватели всеки човек ръчно може да създаде или прекъсне електрически контакт. Това означава например да се включи осветлението на едно помещение или съответно да се изключи.

За разлика от обикновените ръчни електромеханични превключватели, автоматичните прекъсвачи са по-сложни. Те представляват своеобразни електромагнитни релета с автоматичен режим на работа, които се включват и изключват автоматично. Ролята им е да предпазват всяка електрическа инсталация от повреди, които са причинени от претоварвания и къси съединения. В някои електрически инсталации се използват специални стопяеми предпазители, които при токов удар поемат пренатоварването. Те имат еднократно действие и при късо съединение често изгарят и се стопяват. В най-добрия случай, трябва да бъдат ремонтирани, но по-често се налага смяната им.

За разлика от стопяемите предпазители, автоматичните превключватели работят на автоматичен режим като поддържат цикличен режим на работа. След сработване тези превключватели се връщат в изходно положение и подновяват нормалната работа на електрическата верига. Фактически тези автоматични прекъсвачи – превключватели, представляват комутационна апаратура за предпазване на електрическите вериги от повреди и късо съединение. Обикновено мощните комутационни системи от прекъсвачи се използват за защита на електрическите системи в индустрията.

По-обикновените превключватели за ниско напрежение се използват за защита на малки битови електроуреди.

Снимки от аквичоп

 • водопада Видимско пръскало
 • Коментар: аквичоп до Видимското пръскало - водопада в далечината
 • сграда_24
 • Коментар: Аквичоп в Барселона - още една от известните сгради
 • Изглед на околностна_4
 • Коментар: Изглед на околностна - Хотнишки водопад, снимка над водопада.
 • Аквичоп във Фарера
 • Коментар: Аквичоп във Фаррера - местен пейзаж
 • Янтра от високо
 • Коментар: Пейзаж от хълмовете край Янтра. Място за аквичоп и туризъм в дебрите на балкана.
 • Аквичоп в Янтра - на път към върха
 • Коментар: Аквичоп и туризъм в село Янтра - по пътя към върха.
Нагоре