Немският език е един от основните западноевропейски езици

В съвременна Европа най-популярни и изучавани са западноевропейските езици. Затова днес в България обикновено под чужд език се разбира западен език. Такива са английски, френски, испански, италиански и немски език. Една не малка част от жителите на Европейския континент днес говорят на немски език. С право може са каже, че този език е един от най-разпространените и говорими езици на Стария континент.

Съвременният немски език се оформя от наречията на стария горно-германски език и от старосаксонския език. Езикът започва да придобива съвременният си облик чак след 11-12 век. В немския има доста влияние от латинския език, както и от нидерландски. Много думи в съвременния английски имат немски корени. Това се дължи на влиянието на древните германски племена сакси, които се преселват на Британските острови и оказват влияние на местния език. Днес немски език говорят в Германия, Австрия, Люксембург и Лихтенщайн. В някои области на държави като Швейцария, Дания, Полша, Унгария и Италия, населението също говори немски език.

Интересно е, че немският език е официален не само в Германия и Австрия, но е признат за един от официалните езици в Белгия, Италия и Швейцария. Немски език говорят много общности и в централна и източна Европа. В съвременна Франция в областите Лотарингия и Силезия, които били някога „ябълката на раздора” между французи и германци, също се говори немски език. В западна Унгария, Чехия, Словакия и в Румъния също има етнически общности, които говорят на немски. Немскоговоряща диаспора е имало и в Русия и западна Украйна, но част от нея е била разселена дори в далечен Казахстан. Още от 40-те години на 19 век до края на века, повече от 5 милиона немци се преселват в САЩ. И днес там има много общности, които говорят на немски.

Счита се, че поне 40 милиона съвременни американци имат немски произход. Много силна немска диаспора има в някои от южноамериканските страни. В държави като Аржентина, Чили и Парагвай има области, в които се говори на немски език. Немският език е допринесъл много не само за европейската, но и за световната култура. Много безсмъртни произведения на световната литература са написани на немски език. Характерно за този език е, че има сложна и трудна за усвояване граматика. Въпреки това днес немският език е широко застъпен в програмите за обучение по западни езици на много училища - http://omegals.com/obuchenie_na_nemski_ezik.php

В България има стари традиции в изучаването на немски. Днес в София, Ловеч и Бургас има немски гимназии, а всеки желаещ може да изучава този език в езикови курсове и частни езикови школи. Немският език днес е важна атестация за кариерно развитие в определени области на икономиката и културата. Затова много млади хора предпочитат да се насочат към изучаване на този език.

Снимки от аквичоп

 • аквичоп-вир-на-хотница_11
 • Коментар: Хотнишки водопад - вир преди водопада, мост от екопътеката
 • От високо
 • Коментар: Аквичоп сред облаците, доста е високо. Smile
 • Акведукта
 • Коментар: Римският акведукт от аквичоп в Истанбул преди няколко години. Колоните се отразяват във водата. Поради тъмнината, снимката е направена с продължителна експонация.
 • дървен мост от аквичоп
 • Коментар: Екопътека "Видимското пръскало". Дървен мост към водопада.
 • Фарера - Испания
 • Коментар: Аквичоп във Фаррера - по реката с лодка.
 • Ботев връх в облаците
 • Коментар: Пейзажи от аквичоп към връх Ботев, оставащ в облаците.
Нагоре