Една корабна агенция днес е важен фактор в корабоплаването

Ние сме водеща корабна агенция в нашия черноморски град. Екипът ни е съставен от опитни професионалисти, които работят съвместно с пристанищните власти и митническите органи. Нашата корабна агенция осъществява дейност съгласно Кодекса за търговско корабоплаване. Ние се явяваме като търговски посредник при извършването на различни дейности от името и за сметка на определен корабопритежател. Стремим се да бъдем коректни и предвидими партньори, които да бъдат максимално полезни в търговската морска дейност.

Съгласно Кодекса за търговско мореплаване, нашата корабна агенция сключва договори за агентиране с различни наши и чужди корабособственици. Във всеки договор за агентство има ясни клаузи, които определят нашата компетентност и дейността която може да упражняваме. Съгласно договора за агентство ние като агент имаме права от името и за сметка на корабопритежателя да извършваме всички необходими дейности в пристанището. Ние сме си изградили авторитет като една много добра корабна агенция. Обслужваме нашите кораби още от пристигането им в пристанището. Подпомагаме пилотирането на всеки наш кораб в пристанищните води и осигуряваме акостирането му на определен кей. Нашите специалисти са в непрекъснат контакт с екипажа на кораба и с пристанищните власти. Като корабен агент съгласуваме управлението на всеки кораб в пристанищните води по график. Съдействаме да бъде осигурен навреме подходящ док за извършване на товаро-разтоварни работи.

Във връзка с тази дейност в качеството ни на корабна агенция ние имаме правото да сключваме договори за доставка и за превоз, както и да изготвяме и попълваме различни товарителници. Въобще цялата документация по обслужване на наш кораб в пристанището се поема и обработва от нас. Агенцията представлява юридически съответния корабопритежател пред българските пристанищни и държавни служби и органи. Нашата корабна агенция съдейства на всеки корабособственик за смяна на екипажа. Ние също така провеждаме конкурси за набиране на нови екипажи и специалисти за наши кораби. Подборът на кандидатите се извършва по специални критерии и изисквания. Лицата трябва да са пълнолетни, да не са осъждани, а за определени длъжности се иска съответно образование и владеене на западен език. Желаещите да постъпят на работа на презокеански кораб трябва да имат опит, добра психика, да нямат хронични заболявания и да са физически издръжливи.

Всяка корабна агенция трябва да води добро агентиране на своите кораби. Ние сключваме договори с търговски компании за доставка и превоз на различни суровини и материали. Отговаряме и за зареждането на всеки наш кораб с гориво, както и за извозването на различни отпадъци. Опитните юристи на агенцията уреждат всички визови и паспортни проблеми на моряци от наши кораби. В качеството ни на корабна агенция ние може да извършваме и сделки по отдаваме под наем на кораби на собственици, с които имаме сключен договор - http://www.frachtimpex.com/bg/services/agency/

Снимки от аквичоп

 • Пейзаж до Кадемслийското пръскало
 • Коментар: Пейзаж от аквичоп до водопада Кадемлийско пръскало. Водопада остава зад нас, а някъде зад хълмовете се намира връх Ботев. Стръмничко е нали? :)
 • сграда_24
 • Коментар: Аквичоп в Барселона - още една от известните сгради
 • Еменски каньон
 • Коментар: Еменски каньон - пейзаж и незабравима гледка
 • Паметник от Аквичоп в Лерида
 • Коментар: Акчиоп в Лерида - отново паметника - в профил :)
 • сграда_23
 • Коментар: Аквичоп в Барселона - една от известните сгради
 • Вътре в Долмабахче сарай
 • Коментар: Снимка от Аквичоп в Истанбул, представлява вътрешно стълбище в Долмабахче сарай.
Нагоре