Една корабна агенция днес е важен фактор в корабоплаването

Ние сме водеща корабна агенция в нашия черноморски град. Екипът ни е съставен от опитни професионалисти, които работят съвместно с пристанищните власти и митническите органи. Нашата корабна агенция осъществява дейност съгласно Кодекса за търговско корабоплаване. Ние се явяваме като търговски посредник при извършването на различни дейности от името и за сметка на определен корабопритежател. Стремим се да бъдем коректни и предвидими партньори, които да бъдат максимално полезни в търговската морска дейност.

Съгласно Кодекса за търговско мореплаване, нашата корабна агенция сключва договори за агентиране с различни наши и чужди корабособственици. Във всеки договор за агентство има ясни клаузи, които определят нашата компетентност и дейността която може да упражняваме. Съгласно договора за агентство ние като агент имаме права от името и за сметка на корабопритежателя да извършваме всички необходими дейности в пристанището. Ние сме си изградили авторитет като една много добра корабна агенция. Обслужваме нашите кораби още от пристигането им в пристанището. Подпомагаме пилотирането на всеки наш кораб в пристанищните води и осигуряваме акостирането му на определен кей. Нашите специалисти са в непрекъснат контакт с екипажа на кораба и с пристанищните власти. Като корабен агент съгласуваме управлението на всеки кораб в пристанищните води по график. Съдействаме да бъде осигурен навреме подходящ док за извършване на товаро-разтоварни работи.

Във връзка с тази дейност в качеството ни на корабна агенция ние имаме правото да сключваме договори за доставка и за превоз, както и да изготвяме и попълваме различни товарителници. Въобще цялата документация по обслужване на наш кораб в пристанището се поема и обработва от нас. Агенцията представлява юридически съответния корабопритежател пред българските пристанищни и държавни служби и органи. Нашата корабна агенция съдейства на всеки корабособственик за смяна на екипажа. Ние също така провеждаме конкурси за набиране на нови екипажи и специалисти за наши кораби. Подборът на кандидатите се извършва по специални критерии и изисквания. Лицата трябва да са пълнолетни, да не са осъждани, а за определени длъжности се иска съответно образование и владеене на западен език. Желаещите да постъпят на работа на презокеански кораб трябва да имат опит, добра психика, да нямат хронични заболявания и да са физически издръжливи.

Всяка корабна агенция трябва да води добро агентиране на своите кораби. Ние сключваме договори с търговски компании за доставка и превоз на различни суровини и материали. Отговаряме и за зареждането на всеки наш кораб с гориво, както и за извозването на различни отпадъци. Опитните юристи на агенцията уреждат всички визови и паспортни проблеми на моряци от наши кораби. В качеството ни на корабна агенция ние може да извършваме и сделки по отдаваме под наем на кораби на собственици, с които имаме сключен договор - http://www.frachtimpex.com/bg/services/agency/

Снимки от аквичоп

 • Паметник на Дряновския манастир
 • Коментар: Паметник в двора на Дряновският манастир от нашият аквичоп тази есен.
 • Изгрева над хижа Рай
 • Коментар: Аквичоп на хижа Рай - слънцето "облизва" съседните върхове.
 • Аквичоп в Лерида - паметника в мен и до мен
 • Коментар: Два "паметника" от Акчиоп в Лерида
 • Хижа Триглав
 • Коментар: Сника от скалите над хижата по време на аквичоп до хижа Триглав. Хижата и останалите постройки са някъде допу на поляната. При голямо приближение се забелязва и нашата палатка :)
 • Аквичоп във Фарера
 • Коментар: Аквичоп във Фаррера - множество каяци.
 • По върховете
 • Коментар: аквичоп по върховте след Фаррера
Нагоре