Амортизационен план

В отделните амортизационни планове на дълготрайните материални активи (ДМА) и дълготрайните нематериални активи изпъкват главните елементи на водената от дружеството амортизационна политика: методът за амортизирането на стойността на актива и неговият срок на годност.

Срокът на годност е хипотетичната сума от време (в години) в което актива практически ще се използва. В този срок амортизационната му сума би трябвало да бъде възвърната в валутна форма, за да може се инвестира в друг актив от същото предназначение и вид.

От друга страна избраният начин за амортизация трябва да изтъкне съразмерно консумирането на икономическата полза от актива. Изходяща на метода за амортизирането на актива и срока му на годност е амортизационната норма, а изходяща на амортизационната сума и амортизационната норма е амортизационната квота, тоест тази част от амортизационната сума, която трябва да се пренесе в разноските за сътворяването на услугите и изделията за една амортизационна година.

Обема на разхода за амортизация на ДМА, като изразност на необходимата част от тяхната себестойност, дефинира пряко стойността на услугите и изделията и финансовия резултат, от една страна, от работата на дружеството за периода, и от друга, възстановената в валутна форма част от себестойността на актива и шанса за ново влагане на капитал. Това обяснява нуждата от прецизен подход към предметите на амортизацията на ДМА и към амортизационната политика на дружеството като цяло. За жалост условията, в които са изложени дружествата у нас, и недостатъчната предвидливост на техните управители са причина на практика до отказ от изпълнение на независима амортизационна политика.

Това се демонстрира в масовото отхвърляне на възприетите методи и срокове за амортизиране и възприемане на наложителните линейни норми за амортизация, които са въведени чрез законите за облагане на доходите на дружествата с цел да се проверяват за данъчни цели техните разноски за амортизация. Така се редуцираха данъците от печалба, но се редуцираха и възможностите за ново влагане на капитал.

Снимки от аквичоп

 • Червени боровинки
 • Коментар: Червени боровинки - снимка по време на аквичоп до хижа Триглав в близост до водопада Кадемлийско пръскало.
 • Аквичоп в библиотеката
 • Коментар: Акчиоп в библиотеката на Лерида
 • Аквичоп в Лерида библиотеката
 • Коментар: Аквичоп в библиотеката, дори се виждам малко и аз :)
 • Аквичоп отново в библиотеката
 • Коментар: Отново акчиоп в библиотеката на Лерида.
 • Аквичоп в крепоста
 • Коментар: В коридорите на крепоста, вляво се вижда вътрешна градина на крепоста. На път за стълбичките на кулата...
 • Паметник от Аквичоп в Лерида
 • Коментар: Акчиоп в Лерида - отново паметника - в профил :)
Нагоре