Концепцията на устойчивото развитие

До началото на 20 век човечеството изградило отношение си към околната среда въз основа на всеобщото поведение спрямо нея. Според тази концепция природата се възприема като склад, от който да се извличат ресурси за развитието на производството и създаването на обществени и частни богатства. Закономерен резултат от това потребителско отношение е изтощението и деградацията на природните условия, което неизбежно се отразяват обратно на човечеството.

Освен това бедността и безработицата непрекъснато се увеличават. При нарастващо ниво на продукция и все повече производство, това се дължи на задълбочаващата се граница между малкото богати и многото бедни. 23% от населението на планетата са крайно бедни, като от тях 400 млн. са бездомни. Дори и в ЕС нивото на бедност е отчайващо високо – над 72 млн. души, или около 16% от гражданите на Европейския съюз, живеят под прага на бедността към 2006 г.

Най-популярната концепция за това, как да се избегне изчезване на човешката цивилизация поради собствените ни деяния, е концепцията за Устойчивото развитие, или често още наричано Корпоративна Социална Отговорност (КСО). Като следствие от факта, че основна цел на развитието устойчиво е удовлетворението на човешките потребности и стремежи, устойчивото развитие се определя като такова развитие, което удовлетворява потребностите на настоящето, но не поставя под заплаха способностите на бъдещите поколения да удовлетворят собствените си потребности. Устойчивото развитие включва две ключови понятия:

 1. потребности (в частност, необходими за съществуването на бедните слоеве на населението), които трябва да предмет от първостепенна важност;
 2. ограничения - обусловени от състоянието на технологиите и организацията на обществото и поставени с оглед способностите на обкръжаващата среда да удовлетвори днешните и бъдещи потребности.

Развитието на обществото, икономиката и околната среда могат да се разглеждат като самостоятелни понятия само за удобство на изследователите. На практика те са толкова тясно свързани, че промените в едната сфера моментално се отразяват на останалите. Затова е най-малкото неразумно проблемите на обществените или икономически проблеми да се решават за сметка на природата или обратно.

Проблемите, пред които е изправено човечеството са много и от различен характер. При това, поради особеностите на съвременния свят, те се са локални, а по един или друг начин засягат абсолютно всички.

Снимки от аквичоп

 • Еменски каньон
 • Коментар: Еменски каньон - пейзаж и незабравима гледка
 • Конче на пътя
 • Коментар: Конче по пътя за Аквичоп във Фаррера.
 • хижа Рай в далечината
 • Коментар: Аквичоп на хижа Рай - пейзаж
 • Магическите фонтани от аквичоп в Барселона
 • Коментар: Магическите фонтани от аквичоп в Барселона
 • Контузен след аквичоп
 • Коментар: На снимката контузен след злополучен аквичоп. Всъщност това е само учение, и докато ги гледахме, останах с впечатление, че много се забавляваха. :)
 • реката-на-водопада_9
 • Коментар: Хотнишки водопад - реката преди водопада.
Нагоре