Касови апарати DATECS DP55-KL – клавиатура

C – С този бутон се анулират въведените цифри преди да е натиснат някой от функционалните клавиши или се използва за изтриване на съобщението за грешка, което се е визуализирало на екрана на касовия апарат.

VD – За изтриване на грешно въведена цена за стока, след като е въведена и стоковата група, но само преди да е натиснат бутон “TOTAL”.

STL – За показване на междинна сума преди да е завършена касовата бележка на тези модели касови апарати. При натискането на този бутон на екрана се показва сумата до момента в касовата бележка, а едновременно с това тази сума се и разпечатва на хартиената лента на фискалното устройство.

TOTAL – Бутон за приключване на клиентската сметка и за маркиране на плащане в брой. Ако преди натискането на този бутон се въведе сумата, която клиентът дава, се отпечатва общата сума и рестото – ако клиентът е дал повече пари отколкото са дължими. В случай, че клиентът е дал по-малко от необходимите пари, то се извършва частично плащане на сметката.

PY1 и PY2 – За избор на друг вид плащане, което не е в брой.

*- Бутон за плащане в алтернативна валута.

%+ - За добавяне на процентна надбавка към сумата на касовата бележа или за служебно въвеждане на суми в касовия апарат.

%- - За правене на процентна отстъпка към сумата на касовата бележка или за служебно извеждане на суми в касовия апарат.

“Дебела стрелка нагоре” – Бутон за избор на допълнителната функция към натиснатия след него бутон.

DP1 до DP4 – Избор на стокова група (департамент) при продажба на стоки/услуги чрез департаменти.

PLU – Чрез този бутон се указва, че въведеното преди него число е номенклатурен код на артикул, ако касовият апарат се използва за продажби чрез артикули.

PRC – Използва се за въвеждане на касови апарати цени при работа на фискалното устройство с артикули.

X – С този бутон се указва, че въведеното число преди него е количество.

BAR – При работа на касовия апарат с баркодове.

Можете да получите и допълнителна информация в центровете: Касови апарати Пловдив и касови апарати Бургас от фирма ни.

Снимки от аквичоп

 • Никополис ад Иструм_2
 • Коментар: Общ изглед от Аквичоп до Никополис ад Иструм
 • аквичоп на етъра
 • Коментар: Стара сграда и жени практикуващи занаяти от аквичоп на "Етъра"
 • аквичоп до соколски манастир
 • Коментар: Аквичоп на "Соколски манастир" в близост до Габрово. На снимката е църквата в манастира.
 • Сред облаците
 • Коментар: Облаците започнаха да се събират около нас, няма време за Аквичоп
 • Лерида от високо
 • Коментар: Излгед от високо - аквичоп в Лерида.
 • Интересен пейзаж от аквичоп
 • Коментар: Интересен пейзаж направен от аквичоп на Дряновски манастир и едноименната еко пътека. Манастира се е сгушил между хълмовете прорязани от река и железопътна линия.
Нагоре