Правилно възпитание на бебето

През второто полугодие от живота на вашето бебе неестествена е липсата на ини­циативност, активност и траен интерес към играчки, пред­мети и делови взаимодействия с възрастен.

В края на първата година се наблюдават и първите признаци на разглезеното дете - хленчи непрекъснато без повод, хвърля храна не на игра, удря възрастните по лице­то, върти се, взето на ръце, плаче без причина, отказва всичко, което му предложат.

Често допускана грешка е и прекалената загриженост и тревожност на майката или други близки. Напрежението в първите 3 месеца е нормално, като в случая благотворно се отразяват общуването с други майки на малко по-големи деца, консултациите с лекар и детска сестра, помощта от близки. С натрупването на опит всички майки постепенно стават по-уверени и спокойни, което се отразява добре и върху развитието на бебето.

Има и редица фактори, свързани с бебешкото хранене, които мо­гат да доведат до проблеми в поведението по-късно. От из­ключителна важност е кърменето. Докато кърми, майката трябва да бъде спокойна, в добро настроение и да устано­вява хармонична емоционална връзка с бебето.

Вслушвайки се в съветите, пречупени през собствената ви интуиция, вие можете да из­градите успешна тактика за възпитание на бе­бето. Всяка преодоляна грешка и оползотво­рен момент в този период ще спести големи усилия в по-късна възраст.

Снимки от аквичоп

 • Красива зала
 • Коментар: Аквичоп в Истанбул и снимка на много красива зала в Долмабахче сарай.
 • Фарера - Испания
 • Коментар: Град Фаррера - високо в планината.
 • Аквичоп на върха
 • Коментар: Аквичоп на върха, кратък аквичоп и обратно на долу.
 • Аквичоп във Фарера
 • Коментар: Пейзаж от аквичоп във Фарера
 • аквичоп на етъра
 • Коментар: Стара сграда и жени практикуващи занаяти от аквичоп на "Етъра"
 • Нощен фонтан от аквичоп в Тарега
 • Коментар: Красивият фонтан - през нощта от аквичоп в Тарега
Нагоре