Какво представляват индустриалните масла, които се използват в промишлеността?

Индустриалните масла са от изключителна важност за машините и съоръженията, които се използват в промишлеността. Без тях те няма да работят ефективно. Смазочните масла изпълняват основна роля, която се състои в:

осигуряване на добро сцепление;

помагане за намаляване на триенето между механичните детайли в машините;

отнемане на топлината, получаваща се от триенето;

предпазване от окисляване и корозия на детайлите;

почистване на триещите се метални части и предпазване от замърсяване.

Индустриалните масла се класифицират според агрегатното си състояние, техния химичен състав и предназначение. Те могат да бъдат течни, твърди и пластични, в зависимост от агрегатното си състояние.

Според предназначението си, тези масла се делят на трансмисионни, моторни, хидравлични, газотурбинни, компресорни, редукторни и др.

Според начина по който са произведени, индустриалните масла се делят на синтетични (получават се изкуствено), минерални (получават се на базата на нефта) и смесени (между минерални и синтетични). Към тези масла има много големи изисквания, най-важното от които е вискозитета им. Той е от много голямо значение, защото от него се определя дебелината на смазочния слой и се регулира вътрешното триене. Той е решаващ за ефективността на триенето и работата на машините.

Другите изисквания към маслата, освен вискозитета са:

 1. Смазващите свойства - те трябва да бъдат много добри и да подпомагат намаляването н триенето и износването на повърхностите;

 2. Топлообменност - трябва да се отвежда топлината, която се получава от триенето и да се уплътняват добре хлабините между триещите повърхности;

 3. Тези масла трябва да притежават много добри консервационни и антикорозионни характеристики;

 4. Трябва да имат много добра икономическа ефективност;

 5. Маслата трябва да са нетоксични и т.н.

Индустриалните масла се използват за смазване на различни видове промишлено оборудване. Те са подходящи за машини, които се използват в текстилната и хранително – вкусовата промишленост, за хидравлика, компресори, редуктори с червячни и зъбни предавки и т.н.

Смазочните масла Shell Tellus са едни от най-добрите, които се използват за смазване на хидравлика, за редуктори могат да се използват маслата Omala, а Corena са изключително подходящи за компресори. Маслата за хидравлика Shell Tellus имат много висок вискозитет и това ги прави много подходящи за смазване на хидравлика. Тяхната устойчивост на температури, корозия и окисляване ги прави много подходящи за противоизносна защита.

Синтетичните масла Shell Omala се използват за редуктори, които работят при много високи температури и големи натоварвания. Те имат много добра носеща способност, както и висок вискозитет и смазочни свойства, притежават добра окислителна и термична способност и защитават от корозия.

Corena са масла, които се използват за смазване на компресори. Те са произведени от смес от разтворими базови масла и специални присадки. Направени са така, че да смазват въртящите се перки на компресорите, притежават много добри качества като защита от окисляване и корозия, висок вискозитет и т.н.

Можете да намерите тези масла, както и други смазочни продукти – това е един от най-добрите дистрибутори и доставчици на индустриални масла в България.

Снимки от аквичоп

 • Янтра в далечината
 • Коментар: Аквичоп по хълмовете на село Янтра, Област Габрово
 • Табела на сграда
 • Коментар: Ботев връх - табела на сградата.
 • Катерачи
 • Коментар: Учение на катерачи по време на аквичоп. Близак план на катерачите. А някои само си висят май ;)
 • Водопада на Еменски каньон
 • Коментар: Водопада на Еменски каньон от аквичоп там.
 • По пътя за Фарера
 • Коментар: По пътя за аквичоп във Фаррера.
 • Никополис ад Иструм_4
 • Коментар: Колона от Аквичоп до Никополис ад Иструм
Нагоре