Подвеждат ли ни рекламите за ипотечните кредити?

Не е тайна, че рекламите по медиите на финансовите кредитни институции са доста агресивни. Те не спират да гърмят колко са изгодни условията по ипотечните кредити, как само сега имате шанс да си купите дом чрез него и колко са ниски лихвените ставки. Едва ли, не веднага трябва да хукнете към кредитната институция и да усвоите заем. Някои кредитни институции не само, че не ни казват истината, а направо ни подвеждат. Те не само не казват истината, но дори постъпват нагло.

Те се опитват да манипулират своите клиенти във вземането на толкова важно решение в живота им. Да се задължите през следващите 20-25 години с ипотечен кредит не е никак маловажно. Затова бъдете внимателни от къде искате да вземете кредит. Тези финансови кредитни институции, който наблягат само на големината на лихвените ставки, трябва да бъдат поставени под съмнение, защото вие няма да връщате само лихви. Доверете се на тази компания, в която прозрачно ви разясняват всичко по ипотечния кредит. Важни са също размера на месечните вноски, всички такси и комисионни и всички други показатели, който могат да утежнят живота ви в бъдещите 20 години занапред. Предвидете дали работата ви ще е сигурна и дали няма да останете безработни.

Освен това ниски ли, са лихвените ставки? Определено, че лихвите не са ниски. Ниски могат да бъдат лихвите само, когато финансовата кредитна институция ползва собствен ресурс, тоест средствата, които ни предоставят по кредита не са купени от другаде. Ако се огледате, който и да е контракт за заем, на която и да е кредитна компания, ще видите, че лихвените ставки са от порядъка на 8% и 18%, и те твърдят, че тези лихви са малки. Сега ще разясним защо те считат тези ставки за ниски.

При отпуснати ипотечни кредити от тези лихви, печалбата на кредитната институция е между 1.5% и 2.5%, а остатъка от лихвените ставки, които ще платите са за покриване стойността на заемите. Тоест тези пари кредитната институция е взела, за да ги даде на вас във вид на заем. Накратко кредитната институция купува тези средства, които ви дава от друга финансова компания и е един вид предприемач на финанси, които ви препродава на вас.

Обърнете внимание непременно на таксите съпровождащи ипотечните кредити: такса обслужване на заема от 0.5% до 1%, административни такси за оформяне на удостоверения, оценка на заложеният имот, държавни такси по ипотеката, съда, оценителите, нотариусите и други скрити такива. Какво следва от това? Кредитът следва да е сделка между равноправни партньори, които да се договарят и да поемат заедно, както риска, така и ползите. Обаче, кредитната институция не поема никакви разноски по вашия заем, а само ползите от това. Тук всеки здравомислещ ще си зададе въпроса, след като кредитора поема всички ползи от сделката, защо не поеме и поне част от разноските. Отговорът е само един, че това не е честна сделка. Дори да разгледаме нещата откъм негативната страна, когато вие не можете да обслужвате заема си, при кого остава риска? Кредиторът търпи ли загуби? Напротив, не само, че няма загуби, но получава и големи ползи. Защото при всяко забавяне или неплащане на дълга, кредитора начислява още по-големи лихвени ставки. Изводът е, че при подписване на контракт за ипотечен кредит кредитора осъществява по-голяма полза при неизпълнение на сделката от ваша страна.

Снимки от аквичоп

 • Аквичоп в национален парк Централен Балкан
 • Коментар: Правим си заслужен аквичоп, понеже вече сме на територията на национален парк "Централен Балкан". Красивите гледки следват една след друга. Фотографа прегрява, но спомените остават ;)
 • Аквичоп на Ботев Връх
 • Коментар: Ботев връх вече е пред нас!
 • Фарера - Испания
 • Коментар: Аквичоп във Фаррера - по реката с лодка.
 • Червени боровинки
 • Коментар: Червени боровинки - снимка по време на аквичоп до хижа Триглав в близост до водопада Кадемлийско пръскало.
 • дървен мост от аквичоп
 • Коментар: Екопътека "Видимското пръскало". Дървен мост към водопада.
 • Изглед на околностна_4
 • Коментар: Изглед на околностна - Хотнишки водопад, снимка над водопада.
Нагоре