Малки тайни за инвестициите в сребърни монети

Пред голяма част от начинаещите инвеститори стои един основен въпрос, а именно в златни или сребърни монети да вложат средства. Всъщност и двата благородни метала имат както своите предимства, така и своите недостатъци и е въпрос на индивидуален избор на кой от двата метала ще се спрете. В следващите редове ще ви запознаем с преимуществата и недостатъците на инвестицията в сребърни монети.

Цената на среброто за разлика от златото се е повишила на спот пазара значително, като основни фактори за това са по-оскъдните залежи на сребро за сметка на златото, което според някой специалисти може в следващите години да изстреля цената на сребърните монети в много различни от сегашния момент нива. Друго предимство на инвестицията в сребърни монети е и това, че среброто е благороден метал, който се използва в доста отрасли в индустрията, което също оказва влияние на цените на среброто.

Друг фактор влияещ върху цената на инвестиционните сребърни монети е каква е премията на дилъра, който ги продава. Колкото по-малък е тиражът на предлаганите монети и колкото по-висока нумизматична стойност имат, толкова е и по-голяма премията на дилъра. Ако обаче искате да закупите по-голямо количество сребърни моменти отстъпката, която ще получите е по-голяма, така че можете да закупите монети на много изгодни цени.

Все пак сребърните монети се предлагат на сравнително по-ниски цени за сметка на златните монети, което за един начинаещ инвеститор е доста добре като за начало.

Златни и сребърни монети могат да се закупят както от различни банкови институции, заложни къщи и частни лица (което не е препоръчително) и от доста специализирани магазини за търговия с благородни метали.

Като недостатък на покупката на сребърни монети може да се каже, че инвестиционното сребро не е освободено от данъци, акцизи и такси.

Независимо от това покупката на сребърни монети е един добър старт за начинаещи инвеститори. Ако искате да направите добра сделка и да попълните колекцията си със сребърни монети можете да разгледате един от най-добрите в момента магазини за търговия с благородни метали.

Снимки от аквичоп

 • Залез над Триглав
 • Коментар: Залез от аквичоп до хижа Триглав. Скоро и последните лъчи ще се скрият от хоризонта. Започва да се смрачава и застудява. Добре, че сме екипирани и подготвени...
 • на път за аквичоп в Тарагона
 • Коментар: Аквичоп в Тарагона - на път за морето.
 • дървен мост от аквичоп
 • Коментар: Екопътека "Видимското пръскало". Дървен мост към водопада.
 • хижа Рай в далечината
 • Коментар: Аквичоп на хижа Рай - пейзаж
 • Сред облаците
 • Коментар: Облаците започнаха да се събират около нас, няма време за Аквичоп
 • Аквичоп на Хотнишки водопад_7
 • Коментар: Аквичоп на Хотнишки водопад - снимка от високо
Нагоре