Аквичоп.com - Скрийнсейвър от снимки

Скрийнсейвър на Аквичоп ГабровскиИскате ли да си направите „скрийнсейвър” от подбрани любими снимки, които да гледате, когато се включи опцията Screensaver?
В този урок от Аквичоп.com се показва точно това, как с безплатната програма IrfanView да си направите сами скрийнсейвър и да го настроите и активирате.
Продължителност на видео урока: 1:34 минути.

1. В една директория съм подбрал снимки за скрийнсейвъра. Моите снимки са с размер на по-дългата страна от 1300px. Как се намалят снимки, бързо и лесно, можете да научите от предишен урок.

Размера на снимките трябва да е предвиден, така че да не е по-малък от разделителната способност на монитора.

2. Отварям с програмата IrfanView произволна снимка от подбраните.

3. Избирам от меню File --> Slideshow(клавиш за бърз достъп W).

4. От отворилият се прозорец, навигирам до директорията с подбраните снимки и щраквам бутона Add all. Така добавям всички изображения за моят Screensaver.

5. Махам отметката на „чек-бокса” Show text, за да не се показват никакви пояснителни текстове.

6. Задавам Random after на 3 секунди, за да се показват с произволна последователност изображенията на интервал от 3 секунди. Има още настройки с които можете да експериментирате.

7. След като направя всички настройки, щраквам върху бутона Save slideshow as EXE/SCR. От отворилият се прозорец се задава път до директорията където да се генерира файла, името, както и дали да бъде EXE или SCR файлов формат. Аз избирам SCR файлов формат за Screensaver. Директорията я оставям по подразбиране C:\TEMP, а akvichop-screensaver.scr ще бъде името на Screensaver-a. Завършвам, като щракна бутона Create.

8. Затварям програмата IrfanView и се придвижвам до директорията, където е генериран моят Screensaver.

9. Избирам файла akvichop-screensaver.scr и щраквам върху него с десният бутон на мишката. От контекстното меню избирам Install.

10. Отваря се прозореца Display Properties, а в падащото меню на Screen saver се вижда и името на моя файл. Задавам време от 5 минути, след което да се включва Screensaver-a и потвърждавам с натискането на един от бутоните Apply/OK.

С приключването и на тази последна стъпка на урока от Аквичоп.com ще имате включен „скрийнсейвър” от вашите подбрани любими снимки. Всеки път, когато оставите компютъра си в покой за времето зададено в настройките на скрийнсейвъра, ще можете да се наслаждавате на прекрасните снимки.

Google+

Аквичоп.com - уеб галерия с няколко клика на мишката

галерия от аквичоп.comИска ли Ви се да си направите собствена уеб галерия от избрани снимки?
В този урок от Аквичоп.com ще научите как сами да си направите уеб галерия от снимки с безплатната програма IrfanView. Само след няколко щраквания с мишката и галерията е готова за разглеждане на Вашият компютър или за качване в интернет за да я видят всички.
Продължителност на видео урока: 1:46 минути.

1. Предварително съм избрал снимки, които ще ползвам за моята галерия и съм ги сложил в една обща директория. Също така съм намалил размера на снимките до 1000х750px. (как се прави това е показано в предишен урок), за да се събират целите на екрана.

2. Отварям една произволна снимка от избраните с програмата IrfanView.

3. Избирам от меню File --> Thumbnails (бърз клавиш Т). Отваря се прозореца Thumbnails на програмата.

4. Селектирам снимките, които ще включа в галерията. Понеже подбрах предварително снимките, избирам всички с клавишната комбинация Ctrl+A.

Ако подбирате само някои, задръжте натиснат клавиша Ctrl и с мишката щраквайте тези които желаете да селектирате. Ако изберете грешна, отново щракнете върху нея и тя ще се от селектира.

5. От прозореца за Thumbnails избирам от меню File --> Save selected thumbs as HTML file… Отваря се Create HTML file.

аквичоп.com - изкачащ прозорец6. От този прозорец се задават всички настройки на галерията.

6.1. Destination folder: - задава се пътят до мястото където да се генерира галерията.

6.2. Main result HTML file name: - име на началният файл за галерията.

6.3. Images sub-folder: - име на директорията за мини изображенията.

6.4. Page title: - заглавие на галерията

6.5. Folder with HTML templates: - път до шаблон за генериране на галерията.

С предварителна промяна на шаблона, можете да промените визията на галерията.

6.6. Със селектиране на чек-бокса Write file info/text – задавате какви описания да се включат в галерията. За повече от посочените по подразбиране използвайте бутона Help за да ги видите.

7. Щраквам върху бутона Start и галерията се генерира. Затварям IrfanView.

8. Навигирам до галерията и стартирам началният файл. Галерията се зарежда в браузъра по подразбиране. С това приключва урока от Аквичоп.com

Галерията представлява начална уеб страница с мини изображения като всяко е връзка към друга страница с голямата снимка. На страницата с голямото изображение, има връзка към началната страница, както и към предишна и следваща страница на снимка.

Google+

Аквичоп.com – Ефект на рамка върху снимка

Ефект на рамка от Аквичоп.comАко имате време и желание можете да експериментирате с ваши снимки, като им придадете интересен ефект на снимка в рамка. Урок от Аквичоп.com е с продължителност 2:41 минути.

Идеята на урока: да се направи външен участък от снимката който да образува рамка и да му се придаде ефект.

1. Отварям снимката с програмата на Adobe фотошоп и дубликирам фоновият слой.

2. Правя нов слой между двата и го заливам с бял цвят.

3. Задавам ефект Luminosity на слоят с изображението над белият слой (така изображението става черно-бяло), като преди това отново дубликирах слоят с изображенито.

4. Отново между двата горни слоя с изображенията правя нов слой и го заливам с бяло. Този слой ще го трансформирам така, че той ще определя коя част от снимката ще бъде без ефект и ще показва самото изображение. Използвам клавишната комбинация Ctrl+T за да намаля размера на правоъгълника, и леко го завъртам с мишката.

Докато трансформирате използвайте клавишната комбинация Ctrl+Alt за да трансфорирате пропорционално и спрямо центъра на слоят.

5. Задавам Crate Clipping Mask на най-горният слой с изображението, и той се „вмъква” в преди малко трансформираният бял слой под него.

6. Отново правя нов слой над слоя с черно-бялото изображение (с ефекта Luminosity). Заливам го с бяло.

7. На трансформираният бял слой задавам рамка и сянка за по-ефектно. Тук може да експериментирате с настройките на ефектите.

8. Връщам се на слоят от т.6 и го правя прозрачен на 30%, за да се открои снимката от „рамката”.

9. Правя слой между изображението и слоят от т.6 и го заливам с жълто-оранжев цвят. Този слой ще придаде старинност на рамката. Задавам слоят да е Color.

10. Селектирам най-горният слой на снимката. Избирам Filter --> Sharpen --> Unsharpen mask с което изострям пикселите на снимката.

11. На рамката придавам допълнителен HDR ефект. Този ефект е разгледан в предишен урок.

С това приключва урока и имаме снимка с ефектна част от нея, наподобяваща рамка.

Google+

Аквичоп.com – HDR ефект върху снимки

снимка с HDR ефектМоже би сте попадали на снимки, които се чудите възможно ли е да са реални, или са изключително много обработвани с програма на Adobe примерно. Има толкова много светли и тъмни участъци по снимката, но въпреки това е някак си много красиво. Това е HDR снимка, или снимка с HDR ефект.

HDR е абревиатура на High Dynamic Range /изображение с висок динамичен диапазон/. – Това е термин във фотографията и обработката на изображения, при които, се получава голям обхват на стойности от светли и тъмни участъци, спрямо „нормалните” снимки.

Чрез фотографски способи, HDR снимка се получава, чрез заснемане на три отделни снимки с различна експонация /време за заснемане/. Едната се прави с оптимална експонация, втората се прави преекспонирана /по-осветена от нормалното/, а третата е недоекспонирана /тъмна/. Впрочем някои фотоапарати, правят това автоматично. Трите снимки се наслагват една върху друга. От тъмната снимка се взима информация за светлите части на снимката, а от преекспонирата се взима информация за тъмните части на снимката. Чрез комбиниране на трите снимки се получава снимка с HDR ефект, или HDR изображение.

Възможно е постигането на такъв ефект и само софтуерно. В този урок от Аквичоп.com ще научите как да направите HDR изображение от снимка, чрез Adobe Photoshop и допълнително инсталираната добавка ReDynamix на Mediachance.

Продължителност на видео урока: 0:45 минути.

1. Отворил съм предварително избрана за урока снимка направена в Никополис Ад Иструм.

2. Дубликирам слоят с изображението, за да запазя оригинала.

3. Избирам от менюто Filter --> DCE Tools --> ReDynamix… с това стартирам добавката за HDR ефекта.

4. Добавката има много настройки, но подразбиращите са ми напълно достатъчни и потвърждавам с натискане на бутона Process.

Ако желаете можете да експериментирате с настройките и да получите различни резултати.

5. Включвам и изключвам слоят с HDR изображението за да се види разликата преди и след ефекта. Понеже ефекта ми се струва доста натрапчив, затова задавам прозрачност 70% на слоят с ефекта. Така започва да се вижда и оригиналното изображение и ефекта е по-смекчен. С това приключвам обработката на снимката и я запаметявам.

Моите наблюдения показват, че HDR ефекта е много подходящ и добре се отразява на снимки с небе и облаци, както и на снимки с каменни стени или скали.

Google+

Аквичоп.com – редуциране на червени очи от снимка

червени очи от АквичопНа всеки се е случвало да снима вечер или в затъмнена стая със светкавица и след това с учудване да забележи, че хората от снимката са с червени очи.

Ефекта червени очи се дължи на червеният цвят на кръвоносните съдове в окото.

Когато е тъмно зеницата на човешкото око се разтваря, а когато снимате със светкавица светлината се отразява от вътрешността на окото и придава червеният цвят на окото. Повечето съвременни фотоапарати имат вграден режим на снимката, в който светкавицата се включва два пъти. Първият път светва, човешкото око реагира и се свива, а при второто светване на светкавицата се прави и самата снимка. Въпреки всичко ако направите снимка, на която хората са с червени очи, не е необходимо веднага да я изтривате, а просто прочетете по-долу урока от Аквичоп.com как да редуцирате /намалите/ ефекта червени очи от цифрова снимка с програмата „фотошоп”.

Времетраенето на урока е приблизително една минута и половина (1:30).

Предварително изтеглих една снимка на дете с този ефект, която да ползвам в урока на Аквичоп.com

1. Увеличавам достатъчно снимката, за да мога да направя прецизна селекция на окото.

2. Избирам инструмента Elliptical Marquee Tool. С него правя селекция на едното око.

3. Задържам бутона Shift натиснат и правя селекция и на другото око.

Вероятността да уцелите къде да започнете втората селекция е малък. След като започнете втората селекция, ако натиснете и задържите бутона Space (интервал), ще можете да преместите втората селекция на точното място.

4. Избирам от менюто Select --> Modify --> Feather… Задавам 2 px, можете да пробвате и с други стойности. Целта тук е да се смекчи или прилее селекцията, за да няма рязка граница след като коригираме цветовете.

5. Създавам нов „настройващ слой”, като избирам Hue/Saturation, от отворилият се прозорец избирам Edit: Reds, за да правя корекции в червеният цвят.

6. С местене на плъзгача Saturation наляво намалявам насищането на червеният цвят в нашата селекция.

Така премахнах неприятният ефект на червени очи от цифровата снимка.

В следващите няколко стъпки от урока на Аквичоп.com показвам как да промените цвета на очите.

За да не повтарям точките 2, 3 и 4 – задържам натиснат бутона Ctrl и щраквам върху маската на „настройващият слой” с който работих до сега. Вече имаме направена селекция на очите, която е смекчена с 2 пиксела.

7. Отново правя „настройващ слой” Hue/Saturation, но от отворилият се прозорец маркирам „чек-бокса” Colorize. С местене на трите плъзгача наляво и надясно, правим желаният цвят на очите. В моят случай направих очите на детето сини.

Google+

Страница 2 от 7

Снимки от аквичоп

 • аквичоп на етъра
 • Коментар: Стара сграда и жени практикуващи занаяти от аквичоп на "Етъра"
 • Бапското пръскало от аквичоп до Триглав
 • Коментар: Пейзаж от пътят ни до хижа Триглав. В дълечината, едва забележим, е водопада "Бапско пръскало".
 • хотница-аквичоп_3
 • Коментар: Хотнишки водопад - разделящи се води от водопада
 • Сред облаците
 • Коментар: Облаците започнаха да се събират около нас, няма време за Аквичоп
 • Аквичоп във Фарера
 • Коментар: Аквичоп във Фаррера - Испания.
 • НАГ Габрово
 • Коментар: Аквичоп в Габрово - Национална Априловска Гимназия.
Нагоре