Аквичоп.com - Фирмена бланка

Фирмена бланка на Аквичоп.comАко желаете да си направите сами фирмена бланка с програмата MS Word, и така да брандирате своите текстови документи, можете да изгледате видео урока от Аквичоп.com по-долу.

 Продължителност на видео урока: 1:15 минути.

1. Предварително правя картинка с формат А4 /стандартен лист/ с Corel DRAW, но можете да направите това с програма, която най-много Ви допада. В нея е информацията която ще се отпечатва на всяка страница от документа.

2. Създавам нов документ с MS Word, формат А4.

3. Избирам от меню Insert --> Page number Така отварям полето Header и затривам номерацията на страници, понеже не тя ми трябва.

4. Докато съм в това поле избирам Insert --> Picture --> From File и така вмъквам предварително направената подложна картинка. Картинката автоматично се свива до размера на полето.

Следва да направя подложната картинка с размер А4 и да я подравня в листа. Имайте предвид когато правите подложната картинка, че когато отпечатвате документа си, принтера не може да печата до ръбовете на листа. Затова е добре да предвидите да няма фонове или елементи по краят на листа. Най-добре е всички елементи да са поне на 5-7 милиметра навътре от ръба на листа.

5. Щраквам върху картинката два пъти с мишката. От отворилият се прозорец избирам „таба” Size, и въвеждам 100% за скалиране. Потвърждавам с бутона OK.

6. Отново щраквам два пъти върху картинката и отивам в Layout, задавам радиобутона на Behind text и щраквам бутона Advanced. От отворилият се прозорец задавам подравняване на картинката спрямо листа. Потвърждавам с бутона OK.

7. Остава само да задам полета за отместване на текста от всички страни за да не застъпа фирмените данни от бланката. Избирам File --> Page Setup. В моя случай задавам отместване от горе на 3,3 сантиметра.

С това фирмената бланка е готова и може да я запишете като шаблон и когато Ви е необходимо да я ползвате за основа на бъдещи документи.

Google+

Снимки от аквичоп

 • Аквичоп до спортната зала
 • Коментар: Спортната зала в Габрово. Временен лунапарк, а сега кипи усилен ремонт на инфраструктурата до спорната зала. Не се препоръчва в мемнта аквичоп там.
 • По върховете
 • Коментар: аквичоп по върховте след Фаррера
 • Магическите фонтани от аквичоп в Барселона
 • Коментар: Кърваво червено оцветяване на магическите фонтани от аквичоп в Барселона.
 • Фарера - Испания
 • Коментар: Град Фаррера - високо в планината.
 • дървен мост от аквичоп
 • Коментар: Екопътека "Видимското пръскало". Дървен мост към водопада.
 • Интересен пейзаж от аквичоп
 • Коментар: Интересен пейзаж направен от аквичоп на Дряновски манастир и едноименната еко пътека. Манастира се е сгушил между хълмовете прорязани от река и железопътна линия.
Нагоре