Аквичоп.com - Фирмена бланка

Фирмена бланка на Аквичоп.comАко желаете да си направите сами фирмена бланка с програмата MS Word, и така да брандирате своите текстови документи, можете да изгледате видео урока от Аквичоп.com по-долу.

 Продължителност на видео урока: 1:15 минути.

1. Предварително правя картинка с формат А4 /стандартен лист/ с Corel DRAW, но можете да направите това с програма, която най-много Ви допада. В нея е информацията която ще се отпечатва на всяка страница от документа.

2. Създавам нов документ с MS Word, формат А4.

3. Избирам от меню Insert --> Page number Така отварям полето Header и затривам номерацията на страници, понеже не тя ми трябва.

4. Докато съм в това поле избирам Insert --> Picture --> From File и така вмъквам предварително направената подложна картинка. Картинката автоматично се свива до размера на полето.

Следва да направя подложната картинка с размер А4 и да я подравня в листа. Имайте предвид когато правите подложната картинка, че когато отпечатвате документа си, принтера не може да печата до ръбовете на листа. Затова е добре да предвидите да няма фонове или елементи по краят на листа. Най-добре е всички елементи да са поне на 5-7 милиметра навътре от ръба на листа.

5. Щраквам върху картинката два пъти с мишката. От отворилият се прозорец избирам „таба” Size, и въвеждам 100% за скалиране. Потвърждавам с бутона OK.

6. Отново щраквам два пъти върху картинката и отивам в Layout, задавам радиобутона на Behind text и щраквам бутона Advanced. От отворилият се прозорец задавам подравняване на картинката спрямо листа. Потвърждавам с бутона OK.

7. Остава само да задам полета за отместване на текста от всички страни за да не застъпа фирмените данни от бланката. Избирам File --> Page Setup. В моя случай задавам отместване от горе на 3,3 сантиметра.

С това фирмената бланка е готова и може да я запишете като шаблон и когато Ви е необходимо да я ползвате за основа на бъдещи документи.

Google+

Снимки от аквичоп

 • Аквичоп във Фарера
 • Коментар: Аквичоп във Фаррера - Испания.
 • Никополис ад Иструм_3
 • Коментар: Аквичоп до Никополис ад Иструм - елемент от архитектурата
 • Ботев връх в облаците
 • Коментар: Пейзажи от аквичоп към връх Ботев, оставащ в облаците.
 • Пейзаж до Кадемслийското пръскало
 • Коментар: Пейзаж от аквичоп до водопада Кадемлийско пръскало. Водопада остава зад нас, а някъде зад хълмовете се намира връх Ботев. Стръмничко е нали? :)
 • Акведукта
 • Коментар: Римският акведукт от аквичоп в Истанбул преди няколко години. Колоните се отразяват във водата. Поради тъмнината, снимката е направена с продължителна експонация.
 • Кратък аквичоп на път за Ботев
 • Коментар: Кратък Аквичоп, на път за Ботев връх
Нагоре