Аквичоп.com - Фирмена бланка

Фирмена бланка на Аквичоп.comАко желаете да си направите сами фирмена бланка с програмата MS Word, и така да брандирате своите текстови документи, можете да изгледате видео урока от Аквичоп.com по-долу.

 Продължителност на видео урока: 1:15 минути.

1. Предварително правя картинка с формат А4 /стандартен лист/ с Corel DRAW, но можете да направите това с програма, която най-много Ви допада. В нея е информацията която ще се отпечатва на всяка страница от документа.

2. Създавам нов документ с MS Word, формат А4.

3. Избирам от меню Insert --> Page number Така отварям полето Header и затривам номерацията на страници, понеже не тя ми трябва.

4. Докато съм в това поле избирам Insert --> Picture --> From File и така вмъквам предварително направената подложна картинка. Картинката автоматично се свива до размера на полето.

Следва да направя подложната картинка с размер А4 и да я подравня в листа. Имайте предвид когато правите подложната картинка, че когато отпечатвате документа си, принтера не може да печата до ръбовете на листа. Затова е добре да предвидите да няма фонове или елементи по краят на листа. Най-добре е всички елементи да са поне на 5-7 милиметра навътре от ръба на листа.

5. Щраквам върху картинката два пъти с мишката. От отворилият се прозорец избирам „таба” Size, и въвеждам 100% за скалиране. Потвърждавам с бутона OK.

6. Отново щраквам два пъти върху картинката и отивам в Layout, задавам радиобутона на Behind text и щраквам бутона Advanced. От отворилият се прозорец задавам подравняване на картинката спрямо листа. Потвърждавам с бутона OK.

7. Остава само да задам полета за отместване на текста от всички страни за да не застъпа фирмените данни от бланката. Избирам File --> Page Setup. В моя случай задавам отместване от горе на 3,3 сантиметра.

С това фирмената бланка е готова и може да я запишете като шаблон и когато Ви е необходимо да я ползвате за основа на бъдещи документи.

Google+

Снимки от аквичоп

 • Дряновският манастир от високо
 • Коментар: Снимка на дряновския манастир от аквичоп до там и обратно. Снимката е направена от екопътеката, която минава по скалите над манастира.
 • Магическите фонтани от аквичоп в Барселона
 • Коментар: Светлинна феерия от магическите фонтани по време на аквичоп в Барселона.
 • Магическите фонтани от аквичоп
 • Коментар: Магическите фонтани от аквичоп в Барселона - жълти и зелени светлени обливат бликащата вода.
 • река до Видимското пръскало
 • Коментар: аквичоп до Видимското пръскало - рекичка
 • аквичоп на Кадемлийско пръскало_5
 • Коментар: Водопада Кадемлийско пръскало. Сниман от пътя по който стигнахме от аквичоп из Стара планина. Нощувахме на палатка до хижа Триглав. До водопада може да се стигне с високо проходима кола, мотор или ATV.
 • Връх Ботев
 • Коментар: Снимка на връх Ботев от аквичоп до хижа Триглав. Снимката е направена от скалите над хижа Триглав от разходката до едноименият връх.
Нагоре